Tlak v pneumatikách – jízda rychlostí překračující 100 mil/h (160 km/h)
POZOR   POZOR:  Pokud jezdíte rychlostí překračující 160 km/h a chcete snížit riziko selhání pneumatik, které by mohlo způsobit závažná poranění nebo úmrtí, zvyšte tlak v předních a zadních pneumatikách o předepsanou hodnotu uvedenou na štítku na sloupku B nebo dveřích na straně řidiče. Rychlostí překračující 160 km/h jezděte pouze tam, kde je to umožněno zákonem a jízdními podmínkami. Předepsaný tlak najdete na štítku s informacemi o tlaku nacházejícím se na sloupku B nebo dveřích na straně řidiče.

Missing Image  Varování: Pokud uvedené pokyny nedodržíte, může v důsledku selhání pneumatik dojít ke ztrátě stability vozidla a závažnému poranění či úmrtí osob. Pokud neznáte vhodné hodnoty tlaku v pneumatikách, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servis.
Missing Image
Chcete-li jezdit rychlostí překračující 160 km/h, pneumatiky je třeba nahustit na vyšší tlak. Pokud ve vozidle najdete tento štítek, je nutné nahustit pneumatiky na odpovídající tlak.