Pokud chcete použít skládací střechu, musíte ji nejprve uvolnit od čelního skla a pak použijte ovládání skládací střechy.
Poznámka:   Skládací střecha nefunguje pokud vozidlo nestojí nebo pokud nejede rychlostí nižší než 4,8 km/h. Ozve se výstražné zvukové znamení a na přístrojové desce se objeví varovné hlášení. Když zpomalíte, skládací střecha začne fungovat.
Poznámka:   Když zajistíte nebo uvolníte skládací střechu, audio systém se krátce ztlumí. To umožní systému vozidla optimalizovat kvalitu zvuku v kabině v závislosti na poloze skládací střechy.
Pro uvolnění skládací střechy:
  1. Vozidlo zcela zastavte. Zapalování musí být zapnuto. Doporučujeme, aby při otevírání skládací střechy zůstal motor vozidla běžet, aby se zabránilo vybití akumulátoru.
  2. Zkontrolujte úložný prostor skládací střechy za zadním sedadlem, abyste se ujistili, že je prázdný. Ujistěte se, že je vnější povrch skládací střechy bez nečistot.
  3. Posuňte rukojeť západky, která je nad vnitřním zpětným zrcátkem, směrem dolů k čelnímu sklu a otočte rukojetí ve směru hodinových ručiček, abyste skládací střechu uvolnili.
Missing Image
Okna se otevřou automaticky, když zmáčknete ovládání skládací střechy.
Pro otevření skládací střechy:
  1. Stiskněte a podržte ovládání skládací střechy, které je umístěné na stropní konzole, dokud nejsou okna zcela dole a skládací střecha není zcela složená.
  2. Uvolněte ovládání skládací střechy.
Missing Image
Poznámka:   Neukládejte věci za zadní sedadlo. Věci uložené v úložném prostoru skládací střechy mohou rozbít zadní skleněné okno, když otevřete skládací střechu.
Poznámka:   Otevření skládací střechy, když je materiál skládací střechy vlhký, může způsobit výskyt plísně nebo skvrny z plísně.
Použití víček zavazadlového prostoru kabrioletu
Vaše skládací střecha rovněž zahrnuje dvě víčka pro zavazadlový prostor kabrioletu, jedno na každé straně vozidla. Tyto víčka jsou uložená v kufru.
Missing Image
A.Přední hrana.
B.Boční hrana.
Po otevření skládací střechy umístěte víčka mezi skládací střechu a díl obložení vašeho vozidla.
  1. Zasuňte hranu A pod obložení.
  2. Když je hrana A pod víčkem obložení, ohněte hranu B dolů tak, aby hrany vklouzly pod okolní obložení a zajistily díl na místě mezi hranami obložení.
  3. Opakujte kroky 1 a 2 na druhé straně vozidla pro instalaci druhého víčka prostoru.