Zavření skládací střechy je proces o třech krocích: Demontujte obě víčka zavazadlového prostoru, stiskněte ovládání skládací střechy pro zavření střechy a potom zavřete západku zajišťující skládací střechu.
Sejmutí víček zavazadlového prostoru:
  1. Zasuňte hranu B víčka směrem ke středu vozidla, aby se uvolnily hrany víčka od okolního obložení.
  2. Zvedněte hranu B víčka a potom víčko odtáhněte zpět, abyste uvolnili hranu A víčka z obložení vozu.
  3. Opakujte kroky 1 a 2 na druhé straně vozidla.
  4. Ujistěte se, že jste uložili obě víčka do kufru vozu.
Missing Image
Poznámka:   Skládací střecha nefunguje pokud vozidlo nestojí nebo pokud nejede rychlostí nižší než 4,8 km/h. Ozve se výstražné zvukové znamení a na přístrojové desce se objeví varovné hlášení. Když zpomalíte, skládací střecha začne fungovat.
Poznámka:   Musíte nejprve odstranit víčka zavazadlového prostoru, než budete moci zavřít skládací střechu, nebo se ozve výstražné zvukové znamení a na přístrojové desce se objeví varovné hlášení. Demontujte a uložte víčka zavazadlového prostoru a potom znovu zmáčknete ovládání skládací střechy.
Poznámka:   Když zajistíte nebo uvolníte skládací střechu, audio systém se krátce ztlumí. To umožní systému vozidla optimalizovat kvalitu zvuku v kabině v závislosti na poloze skládací střechy.
Pro zavření skládací střechy:
  1. Zastavte vozidlo a nechte motor běžet. Doporučujeme, aby při otevírání skládací střechy zůstal motor vozidla běžet, aby se zabránilo vybití akumulátoru.
  2. Stiskněte a podržte ovládání skládací střechy. Když je v dosahu rukojeť západky skládací střechy, zkontrolujte zda je sklopená dolu a otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček tak, aby byla západka ve zcela otevřené poloze. Pokračujte v tisknutí ovládání skládací střechy dokud nejsou okna zcela dole a dokud není skládací střecha zcela rozložená. Pokračujte v pohybu směrem ke střešní liště čelního okna.
  3. Když je skládací střecha vyrovnána se střešní lištou čelního skla, uvolněte ovládání skládací střechy.
Missing Image
Poslední krok při zavírání skládací střechy je zajištění západky.
Pro zajištění západky na skládací střeše:
  1. Stáhněte rukojeť západky dolů a otáčejte s ní proti směru hodinových ručiček, aby se skládací střecha zajistila.
  2. Po úplném zajištění skládací střechy zatlačte rukojeť západky nahoru do úložné polohy, aby se západka zajistila.
Missing Image
Poznámka:   Pokud ponecháte skládací střechu delší dobu otevřenou nebo vnější teplota klesne, může se materiál skládací střechy mírně smrštit. Pokud k tomu dojde, zatáhněte za rukojeť západky, aby se skládací střecha zajistila.