POZOR   POZOR:  Chcete-li omezit riziko zranění, do dráhy odpálení airbagu neumisťujte žádné předměty ani jiné překážky.
POZOR   POZOR:  Když je vozidlo v pohybu, odkládací přihrádka musí být zavřená. Pokud tento pokyn nedodržíte, můžete snížit účinnost kolenního airbagu spolujezdce a zvýšit riziko zranění.

Kolenní airbag řidiče je umístěn pod nebo uvnitř přístrojové desky. Kolenní airbag spolujezdce se nachází uvnitř dvířek odkládací schránky nebo pod nimi. Během nehody může řídicí jednotka zádržného systému aktivovat kolenní airbagy řidiče a spolujezdce v závislosti na intenzitě nárazu a obsazení sedadel. Za jistých podmínek nárazu a obsazenosti sedadel se mohou odpálit kolenní airbagy řidiče a spolujezdce, ale čelní airbag řidiče se nemusí aktivovat. Stejně jako u čelních a bočních airbagů je důležité, aby cestující ve vozidle řádně seděli a byli připoutáni, aby se snížilo riziko smrti nebo vážného zranění.
Missing Image  Ujistěte se, že kolenní airbagy fungují správně.   Viz   Snímače nárazu a ukazatel airbagu