K otevření oken při vypnutém zapalování lze použít dálkové ovládání.
Poznámka:   Tuto funkci můžete povolit či zakázat na informačním displeji, případně navštivte autorizovaného prodejce.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Aby tato funkce fungovala, nesmí být aktivní zpožděné ovládání příslušenství.
Otevření oken
Okna můžete otevřít pouze po krátkou dobu po odemčení vozidla dálkovým ovládáním. Podržením tlačítka odemykání na dálkovém ovládání po odemčení vozidla otevřete okna. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.