Systém MyKey umožňuje naprogramovat klíče s omezeným režimem. To je výhodné, pokud chcete například dohlédnout na to, aby někdo dodržoval zásady klidné jízdy. Omezený režim je možné aktivovat u všech klíčů kromě jednoho hlavního klíče.
Klíče, které nejsou takto naprogramovány, se označují jako hlavní klíče. Ty lze použít:
 • k vytvoření klíče MyKey,
 • k úpravě nastavení systému MyKey,
 • k vynulování všech funkcí systému MyKey.
Po naprogramování klíče MyKey lze na informačním displeji zobrazit následující informace:
 • počet hlavních klíčů a klíčů MyKey naprogramovaných k vozidlu,
 • celková vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.
Poznámka:   Všechny klíče MyKey jsou naprogramovány se stejným nastavením. Nelze je programovat jednotlivě.
Poznámka:   Pokud zapnete zapalování vozidla s inteligentním přístupem a startováním pomocí tlačítka, když je vevnitř přítomen klíč MyKey i přívěsek k hlavnímu klíči, dané vozidlo rozpozná hlavní klíč.
Nekonfigurovatelná nastavení
S využitím hlavního klíče nelze upravit tato nastavení:
 • Připomenutí bezpečnostního pásu. Tuto funkci nelze zakázat. Audiosystém se ztlumí, pokud se bezpečnostní pásy cestujících na předních sedadlech nezapnou.
 • První upozornění na docházející palivo. Upozornění na docházející palivo se aktivuje dříve než obvykle a uživatel klíče MyKey bude mít více času dotankovat.
 • Zapnou se následující z asistenčních funkcí, které má vozidlo ve výbavě: zadní parkovací asistent, systém sledování mrtvého úhlu, upozornění na vozidla blížící se z boku, varování před opuštěním jízdního pruhu, systém varování před čelním nárazem a na některých trzích i omezená funkčnost dotykové obrazovky.
 • Režim Track, pokud je vozidlo touto funkcí vybaveno, je omezen.
 • Omezení obsahu programu satelitního rádia na dospělé osoby, pokud je tato funkce na vašem trhu k dispozici.
Poznámka:   Funkci varování před opuštěním jízdního pruhu lze dočasně deaktivovat. Funkce se automaticky znovu aktivuje při každém novém zapnutí zapalování.
Konfigurovatelná nastavení
Pomocí hlavního klíče lze měnit určitá nastavení systému MyKey, když vytváříte první klíč MyKey a předtím, než klíčem otočíte v zapalování nebo než znovu nastartujete vozidlo. Nastavení lze následně změnit pomocí hlavního klíče.
 • Je možné nastavit rychlostní omezení vozidla. Po dosažení rychlostního omezení se zobrazí zpráva a současně zazní zvukové znamení. Nastavené rychlostní omezení nelze potlačit plným sešlápnutím plynového pedálu ani úpravou nastavení tempomatu.
POZOR   POZOR:  Nenastavujte maximální rychlostní omezení klíče MyKey na takovou hodnotu, která znemožní řidiči zachovat bezpečnou rychlost jízdy v souladu s místními rychlostními omezeními a aktuálními jízdními podmínkami. Za jízdu v souladu s místními předpisy a aktuálními jízdními podmínkami vždy odpovídá řidič. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nehodě nebo zranění osob.

 • Je možné nastavit různá upozornění na překročení rychlosti. Po překročení předem nastavené rychlosti vozidla se na displeji zobrazí zpráva s touto rychlostí a současně zazní zvukové znamení.
 • Nastavení maximální hlasitosti audiosystému na 45 %. Při pokusu o zvýšení hlasitosti zvukového systému nad stanovenou mez se zobrazí varovná zpráva. Také se deaktivuje automatické řízení hlasitosti podle aktuální rychlosti pohybu vozidla.
 • Vždy zapnuto. Pokud vyberete tuto možnost, nebude možné vypnout regulaci prokluzu, nouzového asistenta a funkci Nerušit (je-li jimi vozidlo vybaveno). Řidičům s klíčem MyKey nebude k dispozici sportovní režim.