POZOR   POZOR:  Sedí-li na zadním sedadle cestující, zvedněte zadní hlavovou opěrku.
POZOR   POZOR:  Neodstraňujte přední hlavové opěrky, pokud jsou přední sedadla obsazena.

Poznámka:   Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Hlavová opěrka předního sedadla
Missing Image
Hlavová opěrka se skládá z těchto částí:
AHlavová opěrka pohlcující energii.
BDvě ocelová ramena.
CNastavovací objímka a odjišťovací tlačítko.
DOdjištění nastavovací objímky a tlačítko pro demontáž.
Seřízení hlavových opěrek
Vysunutí hlavové opěrky nahoru
Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Zasunutí hlavové opěrky dolů
  1. Stiskněte a podržte tlačítko C.
  2. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
Demontáž hlavové opěrky
  1. Hlavovou opěrku vytáhněte do nejvyšší možné polohy.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka C a D.
  3. Zatáhněte za hlavovou opěrku.
Nasazení hlavové opěrky
Ocelová ramena naveďte do objímek a zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů tak, aby se zajistila.
Nastavení sklonu hlavové opěrky
Sklon hlavové opěrky předních sedadel lze upravit. Postup sklopení hlavové opěrky:
Missing Image
  1. Sedadlo nastavte do vzpřímené polohy.
  1. Hlavovou opěrku sklopte dopředu do požadované polohy.
Jakmile bude nastaven maximální sklon opěrky, můžete opěrku opětovným zatlačením směrem dopředu uvolnit a vrátit do neskloněné polohy.