POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Žárovky se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Použijte žárovku správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Není-li uvedeno jinak, montáž provádějte v opačném pořadí.
Světlomet
Missing Image
ADálková a potkávací světla.
Přední obrysové světlo
Missing Image
 1. Demontujte tři šrouby upevňující podběh kol.
Missing Image
 1. Demontujte nejvzdálenější upevňovací prvek spodního krytu motoru.
 1. Zatáhněte vložku podběhu kola zpět směrem k pneumatice, abyste získali přístup k žárovce.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Potkávací a dálková světla
Vozidlo je vybaveno světlomety s vysoce intenzivní výbojkou. Tyto světlomety vyžadují napájení vysokým napětím. V případě jejich poruchy kontaktujte autorizovaného prodejce.
Přední směrové světlo
Missing Image
 1. Umístěte zpět podběh kola, viz Přední obrysové světlo.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Denní světla
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
 1. Umístěte zpět podběh kola, viz Přední obrysové světlo.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Přední mlhové světlo
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
 1. Umístěte zpět podběh kola, viz Přední obrysové světlo.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Světla s diodami LED
Světla s diodami LED nelze opravovat. V případě jejich poruchy kontaktujte autorizovaného prodejce.
LED diodami jsou vybavena tato světla:
 • Zadní světlo.
 • Brzdová svítilna.
 • Střední horní brzdové světlo
 • Zadní směrovka.
 • Osvětlení registrační značky.
Zpětný světlomet
 1. Vyhledejte žárovku zpátečky pod zadním nárazníkem vozidla. Pro přístup k žárovce sáhněte za nárazník.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Zadní mlhové světlo
 1. Vyhledejte žárovku zadního mlhového světla pod zadním nárazníkem vozidla. Pro přístup k žárovce sáhněte za nárazník.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.