Klíč pro inteligentní přístup
Missing Image
Klíčem s inteligentním přístupem lze ovládat elektrické zámky. Startovací tlačítko funguje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Vyjímatelný dřík
Klíč pro inteligentní přístup rovněž obsahuje odnímatelný dřík, který lze použít k odemknutí vozidla.
Missing Image
Ke dříku se dostanete tak, že posunete pojistku na zadní straně dálkového ovládání a otočíte kryt.
Missing Image
Poznámka:   Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů.Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Použití dříku klíče
Vložka zámku se nachází pod krytkou ve dveřích řidiče.
Sejmutí krytky:
Missing Image
  1. Dřík klíče vložte do otvoru ve spodní části kliky a zatlačte jej směrem nahoru.
  1. Zatímco budete dříkem tlačit nahoru, odjistěte krytku posunutím směrem k zádi vozu. Opatrně přitom vytáhněte klíč.
Nasazení krytky:
Missing Image
  1. Krytku umístěte těsně vedle vložky zámku.
  1. Zatlačte na krytku a zároveň ji posuňte směrem k přídi vozu. Při zajištění může krytka cvaknout.
Pokuste se krytku posunout směrem k zádi vozu a ověřte, že je správně nasazena.
Výměna baterie dálkového ovládání
Poznámka:   Při likvidaci baterií dálkového ovládání dodržujte místní předpisy.
Poznámka:   Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:   Při výměně baterie nedojde k vymazání naprogramovaného klíče z vozidla.Vysílač by měl fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovladači téměř vybitá, zobrazí se na informačním displeji zpráva.   Viz   Informační hlášení
Klíč pro inteligentní přístup
Dálkové ovládání využívá dvě 3voltové lithiové baterie mincového typu CR2025 nebo odpovídající.
Missing Image
  1. Posuňte pojistku na zadní straně dálkového ovládání a otočte kryt.
Missing Image
  1. Do otvoru vložte minci a jejím otočením od sebe oddělte části pouzdra.
Missing Image
  1. Vyjměte baterie.
  1. Vložte nové baterie tak, aby kladným pólem (+) směřovaly k sobě.
Poznámka:   Nezapomeňte mezi baterie vložit oddělovač.
  1. Nasaďte zpět kryt baterie.
Paměťová funkce
K vyvolání poloh z paměti lze použít dálkové ovládání. Pokud je dálkové ovládání naprogramováno na přednastavené polohy, při odemknutí vozu vyvolá polohy z paměti.