Vozidlo můžete zamykat a odemykat pomocí elektrického zámku dveří nebo dálkového ovládání.
Elektricky ovládané zámky dveří
Ovládání elektrického zámku dveří se nachází ve dveřích řidiče a spolujezdce.
Missing Image
AProveďte uvolnění.
BProveďte zajištění.
Kontrolka zamčení dveří
 Po zamčení dveří se rozsvítí kontrolka v obložení všech dveřních oken. Kontrolky zůstanou svítit po dobu 10 minut od vypnutí zapalování.
Blokování spínače zámku dveří
Pokud elektronicky zamknete vozidlo, elektrický spínač zámku dveří přestane být po 20 sekundách funkční. K obnovení funkce těchto spínačů je nutné odemknout vozidlo dálkovým ovládáním nebo zapnout zapalování. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání lze použít kdykoli.
Poznámka:   Uvolňovací tlačítko víka zavazadlového prostoru funguje pouze v případě, když je rychlost pohybu vozidla nižší než 8 km/h.
Odemykání dveří
Missing Image   Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře. Směrová světla zablikají.
Poznámka:   Pokud není dálkové ovládání funkční, odemknete dveře řidiče klíčem.
Poznámka:   Pokud necháte vozidlo bez dozoru několik týdnů, dálkové ovládání se vypne. K odemknutí vozidla a nastartování motoru bude následně nutné použít klíč. Po odemknutí a nastartování vozidla se dálkové ovládání znovu aktivuje.
Přeprogramování funkce odemykání
Funkci odemykání lze přeprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče.
Chcete-li přepnout mezi režimem odemčení dveří řidiče a všech dveří, stiskněte a na tři sekundy podržte zamykací a odemykací tlačítko na dálkovém ovládání. Změnu režimu odemykání poznáte podle dvojího bliknutí směrových světel. Režim odemykání dveří řidiče po jednom stisknutí odemykacího tlačítka odemyká pouze dveře řidiče. Režim odemykání všech dveří po jednom stisknutí odemykacího tlačítka odemyká všechny dveře. Režim odemykání se týká pouze použití dálkového ovládání. Mezi režimy odemykání můžete také přepínat pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Zamykání dveří
Missing Image   Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře. Směrová světla zablikají.
Poznámka:   Pokud nejsou některé dveře, víko zavazadlového prostoru nebo kapota vozidla vybaveného alarmem nebo systémem startování na dálku zavřené, směrová světla nebliknou.
Dvojité zamykání dveří
POZOR   POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

 Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř. Systém bude fungovat pouze za předpokladu, že jsou všechny dveře řádně zavřené.
Missing Image  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Automatické opětovné zamčení
Pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním, dveře se automaticky znovu zamknou. Dveřní zámky a alarm se vrátí do předchozího stavu. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Použijte ovládání elektrického zámku dveří nacházející se ve dveřích řidiče a spolujezdce.
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Zamykání dveří
Missing Image
V případě poruchy funkce centrálního zamykání lze jednotlivé dveře zamknout klíčem v zobrazené poloze.
Levá strana
Dveře uzamčete otočením klíčem ve směru otáčení hodinových ručiček.
Pravá strana
Klíč otočte proti směru hodinových ručiček.
Odemykání dveří
V případě poruchy centrálního zamykání odemkněte dveře řidiče a poté jednotlivě odemkněte ostatní dveře zatáhnutím za vnitřní kliku dveří.
Poznámka:   Pokud jste dveře otevřeli tímto způsobem, musíte je zamykat jednotlivě až do provedení opravy centrálního zamykání.
Odemčení víka zavazadlového prostoru (pouze kabriolet)
Missing Image
Pokud víko zavazadlového prostoru nelze otevřít, protože je akumulátor vybitý, postupujte následujícím způsobem:
  1. Odsuňte opěradlo levého zadního sedadla stranou.
  1. Zasuňte čepel klíče do příslušné zásuvky.
  1. Otočte klíčem a uvolněte tak víko zavazadlového prostoru.
Otevření víka zavazadlového prostoru
Zevnitř vozidla
Missing Image
Otevřete víko zavazadlového prostoru stisknutím tlačítka na přístrojové desce.
Zvenčí vozidla
Missing Image
Odjistěte víko zavazadlového prostoru stisknutím uvolňovacího tlačítka nad registrační značkou. Vozidlo musí být odemknuté nebo se musí klíč inteligentního přístupu nacházet ve vzdálenosti do 1 m od víka zavazadlového prostoru.
Dálkovým ovládáním
Missing Image  Otevřete víko zavazadlového prostoru dvojitým stisknutím tlačítka během tří sekund.