Všeobecné informace
Pokud se pasivní klíč nachází do 1 m od vozidla, můžete vozidlo odemykat a zamykat bez nutnosti vyjímat klíče z kapsy či peněženky. Systém používá snímač na zadní straně kliky dveří pro odemykání a zvláštní snímač na svrchní straně každé kliky dveří pro zamykání.
Systém nebude funkční, pokud:
  • Autobaterie je vybitá.
  • Baterie klíče je vybitá.
  • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
Poznámka:   Pokud je pasivní klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí být systém funkční.
Poznámka:   Pokud systém nefunguje, vozidlo je nutné odemykat a zamykat pomocí dříku klíče. Viz  Remote Control . 
Missing Image
Pasivní zamykání a odemykání vyžaduje umístění platného pasivního klíče do jedné ze tří vnějších detekčních oblastí. Nachází se přibližně 1,5 m od klik předních dveří a zavazadlového prostoru.
Odemykání vozidla
Missing Image
S pasivním klíčem, který se nachází do 1 m od vozidla, se krátce dotkněte odemykacího snímače na zadní straně kliky dveří a poté zatažením za kliku dveře odemknete. Nesmíte se však zároveň dotknout uzamykacího snímače ani tahat za kliku příliš rychle. K autentizaci pasivního klíče systém vyžaduje krátkou prodlevu.
Odemknutí pouze dveří řidiče
Systém lze naprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče.Viz   Zamykání a odemykání
Je-li funkce odemykání přeprogramována tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče, dojde k následující situaci:
  • Pokud jako první otevřete dveře řidiče, zůstanou dveře spolujezdce zamknuté. Dveře spolujezdce lze odemknout zevnitř vozidla stisknutím tlačítka odemykání nacházejícího se panelu ve dveřích řidiče nebo spolujezdce. Jednotlivé dveře můžete odemykat zatažením za příslušnou vnitřní kliku dveří.
  • Pokud jako první otevřete dveře spolujezdce, odemknou se také dveře řidiče.
Zamykání vozidla
Missing Image
S pasivním klíčem, který se nachází do 1 m od vozidla, se po dobu cca 1 s dotkněte zamykacího snímače na vnější straně kliky dveří a tím se vozidlo zamkne. Nesmíte se však zároveň dotknout odemykacího snímače na zadní straně kliky dveří. Po uzamknutí můžete okamžitě zatáhnout za kliku dveří, čímž si ověříte, že zamknutí proběhlo a vozidlo se omylem neodemklo.
Otevření víka zavazadlového prostoru
Missing Image
 Stiskněte vnější uvolňovací tlačítko skryté nad registrační značkou.Pasivní klíč musí být ve vzdálenosti do 1 m od vozidla.
Inteligentní odemknutí podle pasivního klíče
Pokud systém po zavření posledních dveří zjistí, že se v interiéru nachází pasivní klíč, tak se všechny dveře odemknou, aby vás tímto upozornil na klíč ponechaný ve vozidle.
Deaktivace pasivních klíčů
Pokud po uzamknutí vozidla zůstanou v interiéru nějaké pasivní klíče, systém je deaktivuje.Deaktivovaný klíč nelze použít k zapnutí zapalování.Klíč znovu aktivujete stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém ovládání.