Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří a kapoty vozidla. Chrání tak i audiojednotku.
Dojde-li ke spuštění poplachu, bude znít houkačka a bude v činnosti výstražná funkce ukazatelů směru.
Pokud máte podezření na závadu poplašného zařízení, zavezte všechna dálková ovládání do autorizovaného servisu.
Aktivace poplašného zařízení
Alarm aktivujete zamknutím vozidla.   Viz   Dveře a zámky
Deaktivace poplašného zařízení
Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemknutím dveří a zapnutím zapalování nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Poznámka:   V dosahu detekce těchto dveří musí být platný pasivní klíč pro bezklíčový systém.   Viz   Bezklíčový systém