Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
POZOR   POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu.

Missing Image
ALevé zrcátko
BSeřizování
CPravé zrcátko
Postup seřízení zrcátka:
  1. Zvolte zrcátko, jehož polohu chcete seřídit. Ovládací prvek se rozsvítí.
  1. Seřiďte polohu zrcátka.
  1. Znovu stiskněte spínač zrcátka.
Ručně sklápěná vnější zpětná zrcátka
 Zatlačte zrcátko ke sklu okna dveří. Při vyklopení zrcátka se ujistěte, že je zajištěno v původní poloze.
Elektricky sklápěná zrcátka
Missing Image
Stisknutím ovládacího prvku sklopte zrcátko ke sklu okna dveří. Opětovným stisknutím ovládacího prvku vyklopíte zrcátko do původní polohy.
Uvolněné zrcátko
Pokud jste elektricky sklápěná zrcátka sklopili ručně, nemusí správně fungovat ani po opětovném navrácení do původní polohy. Funkci sklápění zrcátek je potřeba resetovat, když:
  • Zrcátka vibrují za jízdy.
  • Zrcátka se chovají jako uvolněná.
  • Zrcátka nesetrvávají ve sklopené nebo vyklopené poloze.
  • Jedno ze zrcátek není v normální poloze pro jízdu.
Chcete-li resetovat funkci elektrického sklápění, pomocí ovládacího prvku elektrického ovládání zrcátek vyklopte zrcátka. Při resetování elektrického sklápění zrcátek se může ozvat hlasitý zvuk. Tento zvuk je normální. Uvedený postup dle potřeby opakujte po každém ručním sklopení zrcátka.
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Zrcátka se směrovými světly
Po zapnutí směrového světla začne blikat vnější okraj příslušného zrcátka.