Missing ImageMissing Image
POZOR   POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
POZOR   POZOR:  Zajistěte děti s výškou do 150 cm ve schválené dětské sedačce na zadním sedadle.
POZOR   POZOR:  Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
POZOR   POZOR:  Dětské autosedačky žádným způsobem neupravujte.
POZOR   POZOR:  Nedržte dítě na klíně, když je vozidlo v pohybu.
POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

K použití ve vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské autosedačky certifikované podle normy ECE-R129 či ECE-R44.03 (nebo novější). Dětské autosedačky jsou k dispozici u prodejců společnosti Ford.
Poznámka:   Povinné používání dětských sedaček se liší podle jednotlivých zemí.
Při použití dětské sedačky na předním sedadle vždy dodržujte tyto pokyny k nastavení polohy sedadla:
  • Dětská sedačka nesmí být v kontaktu s přístrojovou deskou.
  • Sedadlo spolujezdce umístěte co nejvíce dozadu a bezpečnostní pás naveďte směrem dopředu a dolů od sloupku B k dětské sedačce.
  • Je-li úplné dotažení pánevního popruhu obtížné, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.
Poznámka:   Pokud umístíte dětskou sedačku na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby nedocházelo ke styku sedadla s nohama dítěte.
Dětské sedačky pro různé hmotnostní skupiny
Používejte sedačky vhodným způsobem:
Bezpečnostní sedačka pro batolata (skupina 0+)
Missing Image
Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky pro batolata (skupina 0+) upevňované proti směru jízdy na zadním sedadle.
Dětská bezpečnostní sedačka (skupina 1)
Missing Image
Děti vážící 13 kg až 18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky (skupina 1) na zadním sedadle.
Zvýšená sedadla
POZOR   POZOR:  Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním pásem.
POZOR   POZOR:  Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je uvolněný nebo zkroucený.
POZOR   POZOR:  Bezpečnostní pás nikdy neveďte pod paží dítěte nebo za jeho zády.
POZOR   POZOR:  Nikdy nepoužívejte za účelem zvýšení polohy dítěte běžné polštáře, knihy nebo ručníky.
POZOR   POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.
POZOR   POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Missing Image
Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, usazujte na zvýšené sedadlo nebo podsedák.
 Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla.Zvýšená poloha sezení vám umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramena vašeho dítěte a pánevní pás pevně přes jeho boky.
Zvýšený sedák (skupina 3)
POZOR   POZOR:  Při použití zvýšeného sedáku je nutné upravit nastavení hlavové opěrky podle polohy při sezení.

Missing Image
Děti, které váží více než 22 kg, ale měří méně než 150 cm, usazujte na podsedák.
Kotevní body ISOFIX
POZOR   POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrnou nohu.

Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Při montáži dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem vždy postupujte podle pokynů výrobce dětské sedačky
Missing Image
 Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce.Tato ramena se upevní do kotevních bodů vnějších zadních sedadel v místě mezi sedákem a opěradlem.
Poznámka:   Při nákupu dětské sedačky se systémem ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.   Viz   Umístění dětského zádržného systému
Horní kotevní body upevňovacích popruhů
Missing Image
U dětských sedaček vybavených horním upevňovacím popruhem se kotevní body nachází na odkládací desce za zadními sedadly.
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
POZOR   POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že není horní upevňovací popruh volný nebo překroucený a je správně umístěný v kotevním bodě.

  1. Závěsný popruh připevněte ke kotevnímu bodu.
Missing Image
  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.
Připevnění dětské sedačky s podpěrným nástavcem
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
POZOR   POZOR:  Vždy se přesvědčte, že používáte sedačku odpovídající výšce, váze a věku dítěte a že je v ní dítě správně připoutáno. Dětské sedačky je třeba zakoupit samostatně. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zvýšení rizika vážného zranění nebo smrti dítěte.
POZOR   POZOR:  Ověřte, zda výrobce dětské sedačky doporučuje použití dané sedačky v kombinaci s vaším vozidlem.

Missing Image
Při montáži dětské sedačky vybavené podpěrným nástavcem vždy postupujte podle pokynů výrobce tohoto zařízení.