POZOR   POZOR:  Systém poskytuje optimální ochranu pouze v případě, že správně používáte bezpečnostní pás.

Pokud jsou splněny následující podmínky, rozsvítí se varovná kontrolka a zazní zvukový signál:
  • přední bezpečnostní pásy nejsou zapnuté,
  • rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hranici.
K rozsvícení a aktivaci zvukového signálu dojde i v případě rozepnutí bezpečnostního pásu za jízdy.
Pokud bezpečnostní pás nezapnete, po přibližně pěti minutách se výstraha automaticky vypne.
Vypnutí připomenutí bezpečnostního pásu
Obraťte se na autorizovaného prodejce.