Poznámka:   V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy.Informační displej může určité zprávy zkracovat.
Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nebo odstraníte některé zprávy z informačního displeje. Viz  Information Display Control .  Po krátké době další zprávy na informačním displeji automaticky zmizí.
Před vstupem do jednotlivých nabídek je nutné některé zprávy potvrdit.
Airbag

Zpráva   Nápravná opatření  
Snímač cestujících zablokován Odstraňte předměty u sedadla spolujezdce
Systém rozpoznal závadu podle zablokovaného snímače. Odstraňte předmět blokující snímač.  

Alarm

Zpráva   Nápravná opatření  
Alarm vozidla Pro vypnutí alarmu nastartujte
Na základě neoprávněného vstupu do vozidla se aktivoval alarm.   Viz   Alarm - Vozidla s: Vestavěná baterie.   
Poplašné zařízení Plná ochrana Redukovaná ochrana
Všechny obvodové snímače jsou aktivní.   Viz   Alarm - Vozidla s: Vestavěná baterie.   

Akumulátor a systém dobíjení

Zpráva   Nápravná opatření  
Zkontrolujte systém dobíjení akumulátoru
Je nutný servis systému dobíjení. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se co nejdříve na autorizovaného prodejce vozů Ford.  
Nabíjecí systém Nutný brzký servis
Je nutný servis systému dobíjení. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se co nejdříve na autorizovaného prodejce vozů Ford.  
Nabíjecí systém Neodkládej servis
Je nutný servis systému dobíjení. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Stav nabití akumulátoru Nízký
Systém správy akumulátoru rozpoznal nízkou úroveň nabití akumulátoru. Z důvodu ochrany akumulátoru co nejdříve vypněte zapalování. Jakmile znovu nastartujete a akumulátor se dobije, tato zpráva zmizí.  
Slabý akumulátor Funkce dočasně vypnuty
Systém správy akumulátoru rozpoznal nízkou úroveň nabití akumulátoru. V takovém případě se z důvodu zachování stavu nabití akumulátoru zakážou některé funkce. Co nejdříve vypněte co nejvíce elektrických spotřebičů, aby nebyla napěťová soustava tak zatěžována. Jakmile se stav nabití akumulátoru vrátí na potřebnou úroveň, zakázané funkce se znovu zapnou.  
Vypněte napájení pro úsporu akumulátoru
Systém správy akumulátoru rozpoznal nízkou úroveň nabití akumulátoru. Z důvodu ochrany akumulátoru co nejdříve vypněte zapalování. Jakmile znovu nastartujete a akumulátor se dobije, tato zpráva zmizí. Vypnutím postradatelného příslušenství urychlíte dobíjení akumulátoru.  

Dveře a zámky

Zpráva   Nápravná opatření  
Dveře X otevřené   Uvedené dveře nejsou řádně dovřeny.  
Kufr otevřený
Víko zavazadlového prostoru není řádně dovřeno.  
Kapota otevřená
Kapota není dovřena.  
Spíná zakázaný bezpečnostní mód
Systém zakázal dveřní spínače.  

Elektronický systém řízení stability

Zpráva   Nápravná opatření  
ESC Servis je nutný
Systém rozpoznal závadu podle zablokovaného snímače.  
ESC vypnuté/zapnuté   Řidič zakázal nebo povolil regulaci prokluzu.  
ESC Sportovní mód
Systém je ve sportovním režimu.  

Motor

Zpráva   Nápravná opatření  
Snížení výkonu ke snížení teploty motoru
Motor se přehřívá a jeho výkon byl snížen tak, aby rychleji došlo k jeho ochlazení. Jakmile to bude možné, zastavte vozidlo na bezpečném místě.  

Režim výfukového systému

Zpráva   Nápravná opatření  
Pro použití na závodní dráze nahlédněte do návodu k obsluze   Indikuje, že stav výfukového systému vybraný v nabídce nebo volbou jízdního režimu je určen pro použití na závodní dráze a nemusí odpovídat místním předpisům o hluku. Pouze u vozidel vybavených aktivním výfukovým systémem.  

Palivo

Zpráva   Nápravná opatření  
Hladina paliva Nízká
Včasné upozornění na snižující se zásobu paliva v nádrži.  
Zkontrolujte plnicí otvor paliva
Hrdlo palivové nádrže možná není řádně dovřeno.  

Asistent rozjezdu do svahu

Zpráva   Nápravná opatření  
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný
Asistent rozjezdu do svahu není k dispozici. Obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Klíče a inteligentní přístup

Zpráva   Nápravná opatření  
Sešlápněte brzdu pro start
Připomínka, že máte při startování vozidla sešlápnout brzdový pedál.  
Sešlápněte spojku pro nastartování
Připomínka, že máte sešlápnout pedál spojky při startování vozidla s manuální převodovkou.  
Klíč nerozpoznán
Systém nerozpoznal ve vozidle klíč.   Viz   Startování bez klíče.   
Znovu nastartujte nyní nebo je nutný klíč
Stisknutím tlačítka start/stop jste vypnuli motor a systém nerozpoznal, že by se ve vozidle nacházel klíč s inteligentním přístupem.  
Napájení příslušenství je aktivní
Zapalování se nachází v poloze příslušenství.  
Startovací systém Porucha
Došlo k potížím se systémem startování. Sjednejte si opravu u autorizovaného prodejce.  
Programování klíče Úspěšné
Do systému jste úspěšně naprogramovali klíč s inteligentním přístupem.  
Programování klíče Neúspěšné
Do systému se nepodařilo naprogramovat klíč s inteligentním přístupem.  
Max počet rozpoznaných klíčů
V systému je naprogramován maximální počet klíčů.  
Nerozpoznáno dostatek klíčů
V systému není naprogramován dostatečný počet klíčů.  
Baterie klíče téměř vybitá Prosím vyměnit
Akumulátor klíče je téměř vybitý. Při nejbližší příležitosti vyměňte baterii.  
Motor je spuštěn
Upozornění, pokud řidič opouští vozidlo s nastartovaným motorem.  

Údržba

Zpráva   Nápravná opatření  
Nízký tlak motorového oleje
Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo a vypněte motor. Zkontrolujte množství oleje. Pokud upozornění zůstane u vozidla se spuštěným motorem zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce vozů Ford.  
Nutná brzká výměna motorového oleje
Životnost motorového oleje klesla pod 10 %. Viz  General Maintenance Information .   
Nutná výměna motorového oleje
Vypršela životnost oleje. Viz  General Maintenance Information .   
Nízká hladina brzdové kapaliny
Nízká hladina brzdové kapaliny, okamžitě nechte zkontrolovat brzdovou soustavu.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny.   
Zkontrolujte brzdný systém
Je nutný servis brzdové soustavy.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Přepravní/tovární režim Kontaktujte prodejce   Vozidlo se stále nachází v přepravním nebo továrním režimu. Některé funkce nemusí fungovat správně. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Viz návod
Z důvodu závady je nutné nechat opravit hnací jednotku.  

MyKey

Zpráva   Nápravná opatření  
MyKey nevytvořen
Nelze naprogramovat klíč MyKey.  
MyKey aktivovován Jeďte opatrně
Systém MyKey je aktivní.  
Rychlost omezena na XX mph / km/h   Po zapnutí zapalování pomocí klíče MyKey se zobrazí rychlostní omezení stanovené pro daný typ klíče.  
Téměř dosažena maximální rychlost vozidla
Používá se klíč MyKey, ke kterému je nastaveno rychlostní omezení, a rychlost vozidla se blíží hranici 130 km/h.  
MyKey Vozidlo na nastavené maximální rychlosti
Dosáhli jste rychlostního omezení nastaveného pro používaný klíč MyKey.  
Zkontrolujte rychlost Jeďte opatrně
Máte aktivní klíč MyKey s naprogramovaným rychlostním omezením.  
Připoutejte se pro zapnutí audia
Při použití klíče MyKey se zapne upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás.  
MyKey ESC Zap
Při použití klíče MyKey se zapne funkce ESC.  
MyKey Regulace prokluzu zap
Je-li používán klíč MyKey, zapne se regulace prokluzu.  
MyKey Parkovacího asistenta nelze deaktivovat
Při použití klíče MyKey se vždy zapne parkovací asistent.  

Parkovací brzda

Zpráva   Nápravná opatření  
Ruční brzda zatažená
Parkovací brzdu jste zatáhli ve chvíli, kdy se vozidlo pohybovalo rychlostí vyšší než 5 km/h. Pokud varování zůstane zobrazeno i po uvolnění parkovací brzdy, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Parkovací pomůcka

Zpráva   Nápravná opatření  
Zkontrolujte zadního parkovacího asistenta
Systém zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce. Viz  Parking Aid .   
Zadní parkovací asistent Zap Vyp
Zobrazení stavu parkovacího asistenta.  

Zadní náprava

Zpráva   Nápravná opatření  
Náprava Překročení teploty Snižte rychlost
Tato zpráva se zobrazí, jestliže teplota oleje v zadním diferenciálu překročí bezpečný limit. Zpomalte, aby se teplota oleje vrátila zpět k normálním hodnotám.  

Sedadla

Zpráva   Nápravná opatření  
Vyvolání paměti není povoleno za jízdy
Upozornění na to, že za jízdy nelze využívat paměťovou funkci sedadel.  
Paměť {0} Uloženo
Zobrazení pozice, pod kterou bylo uloženo paměťové nastavení.  

Systém startování

Zpráva   Nápravná opatření  
Sešlápněte brzdu pro nastartování
Připomínka, že je nutné při startování sešlápnout brzdový pedál  
Sešlápněte spojku pro nastartování
Připomínka, že je nutné při startování sešlápnout spojkový pedál.  
Překročení doby spuštění motoru
Startér při pokusu o spuštění motoru překročil povolenou dobu spouštění motoru.  
Start motoru nevyřízený Prosím čekejte
Startér se pokouší spustit motor.  
Nevyřízený start zrušen
Systém zrušil probíhající startování.  

Systém řízení

Zpráva   Nápravná opatření  
Zámek volantu porucha Neodkládej servis
Systém posilovače řízení zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ztráta řízení Bezpečně zastavte
Posilovač řízení není funkční.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Posilovač řízení porucha Servis je nutný
Byla rozpoznána závada systému posilovače řízení, bezklíčového ovládání nebo bezklíčového startování, která vyžaduje opravu v servisu. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Steering Lock Malfunction Service Now
Systém zámku řízení zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Zámek volantu Zastrčte klíč a zároveň otáčejte volantem
Při startování vozidla je nutné otočit volantem, aby se odemkl sloupek řízení.  

Systém zavěšení

Zpráva   Nápravná opatření  
Závada odpružení, rychlost omezena na XX mph / km/h   Zobrazí se v případě, že systém adaptivního tlumení zjistí stav, který vyžaduje servisní zásah. Rychlost vozidla je omezena na 130 km/h. Nechejte vozidlo neprodleně zkontrolovat.  

Souprava na opravu pneumatiky

Zpráva   Nápravná opatření  
Servisní souprava na opravu pneumatik
Tato zpráva se zobrazí, když vyprší doba použitelnosti těsnicí hmoty na pneumatiky v soupravě na opravu pneumatiky a je nutné ji vyměnit.  

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva   Nápravná opatření  
Tlak v pneumatikách nízký
V některých pneumatikách je nízký tlak vzduchu.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Sledování tlaku pneumatik Porucha
Došlo k závadě systému monitorování tlaku v pneumatikách. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce vozů Ford.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Tlak v pneumatikách Porucha snímače
Značí závadu snímače tlaku v pneumatice nebo signalizuje použití náhradního kola.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.  Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se co nejdříve na autorizovaného prodejce vozů Ford.  

Regulace prokluzu

Zpráva   Nápravná opatření  
Regulace prokluzu vypnuta / Regulace prokluzu zapnuta   Stav systému regulace prokluzu po jeho vypnutí nebo zapnutí.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.   
Aktivace rizika kvůli detekci smyků
Došlo ke smyku. Zapnula se výstražná světla.  

Převodovka

Zpráva   Nápravná opatření  
Porucha převodovky Neodkladně servis
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Jakmile to bude možné, zastavte vozidlo na bezpečném místě.  
Převodovka přehřátá Bezpečně zastavte
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout. Jakmile to bude možné, zastavte vozidlo na bezpečném místě.  
Převodovka Servis je nutný
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka přehřátá Sešlápněte brzdu
Převodovka se přehřívá.Zastavte a nechte ji vychladnout.  
Převodovka Omezená funkce Viz návod
Zobrazí se, když došlo k přehřátí převodovky a omezení její funkčnosti.  
Převodovka se zahřívá Prosím čekejte
Teplota převodovky je příliš nízká. Před jízdou ji zahřejte.  
Řazení není v parkovací poloze
Zobrazí se jako připomínka, že máte přeřadit do parkovací polohy.  
Sešlápněte brzdový pedál
Zobrazí se jako připomínka, že máte sešlápnout brzdový pedál, pokud chcete vybrat rychlostní stupeň.  
Převodovka nastavena
Zobrazí se, když převodovka upravila strategii řazení.  
Převodovka AdaptMode
Zobrazí se, když převodovka upravuje strategii řazení.  
Převodovka IndicatMode Zablokování zap
Zobrazí se, když se volicí páka uzamkne a nelze řadit rychlostní stupně.  
Převodovka IndicatMode Zablokování vyp
Zobrazí se po uvolnění volicí páky. Nyní je možné volně řadit.