Systém alarmu
Poznámka:   Nezapínejte plnou ochranu poplašným zařízením, pokud jsou ve vozidle cestující, zvířata nebo jiné pohybující se objekty.
Obvodový alarm
Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří a kapoty vozidla. Chrání tak i audiojednotku.
Snímače interiéru
Snímače jednotky svítilny vnitřního osvětlení jsou na stropní konzole.
Poznámka:   Snímače interiéru nezakrývejte.
Tyto snímače zaznamenávají veškerý pohyb uvnitř vozidla a slouží jako odrazující prvek proti neoprávněnému vniknutí do vozidla.
Spuštění alarmu
Je-li alarm aktivován, dojde k jeho spuštění následujícími způsoby:
  • Pokud dojde k otevření dveří, zadních výklopných dveří nebo kapoty bez pomoci správného klíče nebo dálkového ovládání.
  • Pokud zapnete zapalování bez správně nakódovaného klíče.
  • Pokud snímače interiéru zaznamenají pohyb v interiéru.
  • Pokud snímače náklonu zaznamenají pokus o zvednutí vozidla.
Dojde-li ke spuštění alarmu, bude po dobu 30 sekund znít houkačka a po dobu pěti minut bude v činnosti výstražná funkce ukazatelů směru.
Jakýkoli další zaznamenaný výše uvedený útok spustí opětovně alarm.
Plná a snížená ochrana
Plná ochr.
Plná ochrana je standardním nastavením.
Při plné ochraně jsou po zapnutí alarmu aktivovány snímače interiéru.
Snížená ochrana
Při snížené ochraně jsou po zapnutí alarmu deaktivovány snímače interiéru.
Poznámka:   Úroveň zabezpečení alarmem se přepne zpět na plnou ochranu po obnovení napájení.
Výběr plné nebo snížené ochrany
Na informačním displeji můžete vybrat úplnou nebo sníženou ochranu.   Viz   Všeobecné informace
Dotaz při odchodu (volitelná výbava)
Alarm je možné nastavit tak, že se informační displej pokaždé zeptá, jaký režim ochrany si přejete nastavit.
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje přejděte na možnosti:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
Nastavení vozu   Stiskněte tlačítko OK.  
Alarm
Stiskněte tlačítko OK.  
Dotázat se
Stiskněte tlačítko OK.  
Snížená ochrana   Zobrazí se na informačním displeji vždy, když vypnete zapalování.   Pokud si přejete zapnout sníženou ochranu, stiskněte po zobrazení této zprávy tlačítko OK.   Pokud si přejete zapnout plnou ochranu, opusťte vozidlo bez stisknutí tlačítka OK.  

Poznámka:   Volbou snížené ochrany nedojde k trvalému nastavení alarmu do tohoto režimu. Snížená ochrana bude nastavena pouze do dalšího cyklu zamknutí.
Aktivace poplašného zařízení
Alarm aktivujete zamknutím vozidla.   Viz   Dveře a zámky
Deaktivace poplašného zařízení
Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemknutím dveří a zapnutím zapalování nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Poznámka:   V dosahu detekce těchto dveří musí být platné dálkové ovládání pro bezklíčový systém.   Viz   Zamykání a odemykání