POZOR   POZOR:  Nenastavujte sedadlo ani opěradlo řidiče, když se vozidlo pohybuje. Při nastavování opěradla, když je vozidlo v pohybu, můžete ztratit kontrolu nad vozidlem.
POZOR   POZOR:  Při naklánění opěradla může cestující podklouznout pod bezpečnostním pásem, což může mít za následek vážné zranění v případě nehody.

Missing Image
Ovládání elektrického nastavování sedadla se nachází na vnější straně sedadla Chcete-li zvýšit nebo snížit sedák, případně posunout sedadlo dopředu, dozadu, nahoru či dolů, pohněte ovládacím prvkem ve směru šipek.
Elektricky nastavitelná bederní opěrka
Ovládání elektrického nastavování bederní opěry páteře se nachází na boku sedadla řidiče.
Missing Image
Stiskněte jednu stranu ovládání pro zvýšení pevnosti spodní části opěradla. Stiskněte druhou stranu ovládání pro snížení pevnosti spodní části opěradla.