POZOR   POZOR:  Při sklápění opěradla dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

Přístup k zadním sedadlům
Missing Image
Chcete-li sklopit přední sedadlo dopředu a získat přístup k zadním sedadlům, použijte uvolňovací kliku opěradla. Uvolňovací klika se nachází na zadní horní straně předního sedadla. Opěradlo je vybaveno pamětí polohy a automaticky se zajistí v původní poloze.
Dělené zadní sedadlo ve druhé řadě
Missing Image
Sklopení opěradel:
  1. Chcete-li opěradlo uvolnit, zatáhněte za popruh.
  1. Sklopte opěradlo dolů.
Vyklopení opěradla do vzpřímené polohy
Při zvedání opěradel zatlačte horní část opěradel směrem vzad a ověřte, zda se ozvalo zapadnutí aretačního mechanismu. Ověřte, zda je opěradlo zajištěno v poloze tím, že za ně zatáhnete směrem dolů.