Missing Image
Pro použití zapalovače zamáčkněte vložku zapalovače. Ven vložka vyskočí automaticky.
Poznámka:   Nedržte vložku zapalovače v zamáčknuté poloze.
Poznámka:   Pokud elektrické napájení po vypnutí zapalování nefunguje, zapněte zapalování.
Poznámka:   Pokud budete používat zásuvku při vypnutém motoru, může dojít k vybití autobaterie.
Poznámka:   Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.