Stav   Možné příčiny  
Nelze vytvořit klíč MyKey.  
 • Klíč nebo dálkový ovladač použitý ke spuštění motoru vozidla není hlavní klíč.
 • Klíč nebo dálkový ovladač použitý k nastartování vozidla je jediný hlavní klíč (vždy musí zůstat alespoň jeden hlavní klíč). U vozidel s bezklíčovým spouštěním motoru se ujistěte, že jste dálkový ovladač umístili do záložního slotu.   Viz   Startování zážehového motoru
Nedaří se mi naprogramovat volitelné nastavení.  
 • Klíč nebo dálkový ovladač použitý ke spuštění motoru vozidla není hlavní klíč.
 • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey
Nelze odstranit klíče MyKey.  
 • Klíč nebo dálkový ovladač použitý ke spuštění motoru vozidla není hlavní klíč.
 • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey
Jediný hlavní klíč byl ztracen.   Od autorizovaného prodejce zakupte nový klíč.  
Byl ztracen klíč.   Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Nezaznamenává se vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.  
 • Uživatel nepoužívá přidělený klíč MyKey.
 • Vlastník hlavního klíče odstranil klíče MyKey a vytvořil nové klíče MyKey.
 • Systém klíčů byl přeprogramován.
Klíč MyKey neobsahuje žádné funkce pro dálkové ovládání bezklíčového otevírání dveří.  
 • Při startování motoru je použito dálkové ovládání hlavního klíče.
 • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey