POZOR   POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
POZOR   POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.


Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
–10 kg–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Přední sedadlo spolujezdce   X   X   UF¹   UF¹ ²   UF¹ ²  
Zadní sedadla   X   X   X   X   X  

X Nevhodná pro děti v této váhové kategorii.
UF¹ V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
² V okamžiku vydání této brožury je jako dětská sedačka doporučené skupiny II nebo III vhodný model Britax Römer Kidfix XP. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Zadní sedadla jsou vybavena spodními kotevními body ISOFIX. Všechna zadní sedadla jsou vybavena horními kotevními body ISOFIX.
Přední sedadlo spolujezdce není vybaveno horními ani spodními kotevními body ISOFIX. Doporučujeme přepravovat děti na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy   Proti směru jízdy  
–13 kg9–18 kg
Přední sedadlo spolujezdce   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX   Velikostní třída   X   B, B11   X  
Typ sedadla   IL   IL, IUF2   IL  

X Nevhodná pro děti v této váhové kategorii.
IL Vhodné pro použití s určitými dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.
IUF Vhodné k použití s univerzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX montovanými po směru jízdy.
1 Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na zádržných systémech ISOFIX.
2V okamžiku vydání této brožury je jako dětská sedačka doporučené skupiny 1 se systémem ISOFIX vhodný model Britax Römer Duo. Nejnovější informace o doporučených dětských sedačkách získáte u prodejce společnosti Ford.