POZOR   POZOR:  Úpravy vozidla (brzdový systém, dodatečně namontované střešní nosiče, zavěšení, systém řízení, konstrukce pneumatik, velikost kol a pneumatik) mohou způsobit změnu jízdních vlastností vozidla a mohou nepříznivě ovlivnit účinnost systému řízení stability. Dodatečně namontované stereofonní reproduktory mohou narušovat fungování systému řízení stability. Přídavné stereofonní reproduktory je třeba namontovat co nejdál od přední středové konzoly, středového tunelu a předních sedadel. Tím minimalizujete riziko, že by mohly narušovat fungování systému řízení stability. Pokud je účinnost systému řízení stability omezena, mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění nebo smrti osob.
POZOR   POZOR:  Upozorňujeme, že ani pokročilá technologie nedokáže porušit platnost fyzikálních zákonů. Pokud úkon provedený řidičem neodpovídá jízdním podmínkám, hrozí ztráta kontroly nad vozidlem. Agresivní jízda v jakýchkoli terénních podmínkách může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a hrozí při tom riziko vážného zranění osob nebo poškození majetku. Pokud se aktivuje systém řízení stability, znamená to, že nejméně jedna z pneumatik ztratila přilnavost k vozovce. V důsledku toho může řidič ztratit kontrolu nad vozidlem, vozidlo se může převrátit, případně může dojít ke zranění či úmrtí osob. Pokud se aktivuje systém řízení stability, ZPOMALTE.
POZOR   POZOR:  Pokud byla zjištěna závada systému regulace prokluzu, kontrolka řízení jízdní stability bude svítit trvale. Zkontrolujte, zda systém regulace prokluzu nebyl ručně vypnut pomocí tlačítka regulace stability. Pokud kontrolka regulace jízdní stability stále svítí, nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud je při provozu vozidla systém regulace prokluzu vypnut, mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění nebo smrti osob.

Missing Image  Kontrolka regulace jízdní stability a regulace prokluzu se krátce rozsvítí při startování motoru a bliká, když je při jízdě aktivován kterýkoliv z těchto systémů.Missing Image  Kontrolka vypnutí regulace jízdní stability a regulace prokluzu se krátce rozsvítí při startování motoru a zůstane svítit:
  • Když vypnete systém regulace prokluzu kol.
  • Když vyberete alternativní režim řízení stability.
  • Pokud se objeví problém u kteréhokoliv z těchto systémů.
Systém řízení stability pomáhá řidiči udržet si kontrolu nad vozidlem při jízdě po kluzkém povrchu. Část systému, která slouží k elektronickému řízení stability, pomáhá předcházet smykům a sklouznutím do stran. Systém regulace prokluzu kol pomáhá zabraňovat protáčení hnacích kol a ztrátě ovladatelnosti.   Viz   Používání regulace prokluzu kol
Missing Image
AVozidlo bez řízení stability, které dostalo smyk a opustilo zamýšlený směr jízdy.
BVozidlo s řízením stability, které si zachovalo směr jízdy po kluzkém povrchu.