Elektronický systém řízení stability
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování. Elektronické řízení stability je v systému vypnuto po zařazení zpátečky (R) nebo v případě některých modelů po stisknutí a podržení tlačítka elektronického řízení stability na delší dobu než pět sekund, pokud sešlápnete brzdový pedál a vozidlo stojí. Regulaci prokluzu můžete v systému vypnout nezávisle na ostatních funkcích.   Viz   Používání regulace prokluzu kol

Funkce systému ESC  
Funkce tlačítka   Režim   Kontrolka vypnuté regulace stability   Elektronická regulace stability   Systém regulace prokluzu  
Výchozí při startování   -   Svítí při kontrole kontrolek   Spuštěno   Spuštěno  
Krátké stisknutí tlačítka   Regulace prokluzu vypnuta   Zap.   Spuštěno   Odpojeno  
Dvojité rychlé stisknutí tlačítka   Sportovní režim (je-li k dispozici)   Zap.   Spuštěno   Spuštěno  
Tlačítko je stisknuto a podrženo déle než pět sekund.   Systém ESC je zakázán.   Zap.   Odpojeno   Odpojeno  
Tlačítko je po deaktivaci znovu stisknuto.   Systém ESC je zcela povolen.   Vypnuto   Spuštěno   Spuštěno  

Poznámka:   Nastavení systému řízení stability Sport nepoužívejte na veřejných komunikacích.
Některé modely mají ve své výbavě také sportovní režim, který umožňuje řidiči potlačit zásahy systému elektronické regulace stability a zlepšit jízdní odezvu vozidla. Chcete-li aktivovat sportovní režim, dvakrát rychle stiskněte tlačítko regulace stability. Na informačním displeji se zobrazí zpráva, že se systém přepnul do sportovního režimu.
U vozidel vybavených funkcí výběru jízdního režimu není ve sportovním režimu k dispozici elektronické řízení stability. Režim regulace stability orientovaný na výkonnost vozidla lze použít výběrem režimu pro jízdu na závodní dráze. V tomto režimu jsou zásahy elektronické regulace stability omezeny a vyladěny speciálně pro použití pouze na závodních dráhách, nikoli na veřejných komunikacích. Regulaci prokluzu a elektronickou regulaci stability lze ve všech volitelných jízdních režimech zakázat pomocí spínače elektronické regulace stability.
Zámek brzd
Zámek brzd je funkce určená pouze pro použití na závodních drahách a neměli byste ji používat na veřejných komunikacích. Při použití této funkce dochází k výraznějšímu opotřebovávání zadních pneumatik. Zajišťuje maximální trakci zadních pneumatik předtím, než vozidlo vyjede na závodní dráhu. Funkce Zámek brzd zabrzdí přední kola a nechá zadní kola volně se otáčet, přičemž se vozidlo pohybuje jen minimálně.
Tato funkce se nachází v nabídce Track Apps. Vyberte požadovaná nastavení pomocí 5směrného ovladače informačního displeje a tlačítka OK na volantu.
Použití funkce Zámek brzd
Funkce Zámek brzd pracuje ve třech fázích:
 • Inicializováno.
 • Aktivováno.
 • Vypnuto.
Inicializace funkce Zámek brzd
Systém ve fázi inicializace ověří, zda je vozidlo připraveno na použití funkce Zámek brzd, a potvrdí záměr řidiče. Chcete-li inicializovat funkci Zámek brzd, řiďte se pokyny na informačním displeji.
Chcete-li inicializovat funkci Zámek brzd, je třeba splnit následující podmínky:
 • Vozidlo se nachází na rovné ploše.
 • Motor běží.
 • Vozidlo jede rychlostí nižší než 40 km/h.
 • Jízdní režim není nastaven do režimu mokré vozovky (je-li ve výbavě).
 • Nevyskytly se žádné závady elektronické regulace stability.
Chcete-li zrušit inicializovanou funkci Zámek brzd, stiskněte levý ovládací prvek informačního displeje. Po inicializaci je funkce Zámek brzdy připravena k aktivaci a zůstane inicializována až do 40 km/h. Pokud rychlost vozidla překročí 40 km/h, funkce Zámek brzd se automaticky vypne.
Aktivace funkce Zámek brzd
Chcete-li aktivovat inicializovanou funkci Zámek brzd, řiďte se pokyny na informačním displeji. Chcete-li ji aktivovat, zcela sešlápněte brzdový pedál. Poté stiskněte tlačítko OK. Po aktivaci uvolněte brzdový pedál. Přední brzdy zůstanou v zabrzděné poloze a zadní brzdy se uvolní. V tuto chvíli se aktivuje časovač aktivace a zobrazí se na informačním displeji řidiče.
Chcete-li aktivovat funkci Zámek brzd, je třeba splnit následující podmínky:
 • Vozidlo se nachází na rovné ploše.
 • Motor běží.
 • Vozidlo je zastaveno.
 • Parkovací brzda není zatažena.
 • Dveře řidiče jsou zavřeny.
 • Je zařazen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed.
 • Jízdní režim není nastaven do režimu mokré vozovky (je-li ve výbavě).
 • Nevyskytly se žádné závady elektronické regulace stability.
 • Volant musí být v přímé poloze.
Deaktivace funkce Zámek brzd
Pokud je funkce Zámek brzd aktivována, můžete ji deaktivovat stisknutím tlačítka OK. Pokud stisknete tlačítko OK, funkce Zámek brzd se okamžitě deaktivuje a vozidlo přejde do normálního jízdního režimu. Pokud aktivujete funkci Zámek brzd, časovač bude odpočítávat zbývající dobu do chvíle, kdy se tato funkce automaticky deaktivuje. Pokud uplyne časový limit nebo pokud je deaktivace funkce Zámek brzd vyžadována z jiného důvodu, systém funkci bezpečně deaktivuje a vozidlo přejde do normálního jízdního režimu.
Poznámka:   Pokud sešlápnete brzdový pedál v době, kdy je funkce Zámek brzd aktivní, tato funkce se automaticky deaktivuje a brzdy začnou opět fungovat normálním způsobem.