POZOR   POZOR:  Tažný hák je opatřen levostranným závitem. Při montáži jím otáčejte proti směru hodinových ručiček a nakonec ověřte řádné dotažení. Pokud tak neučiníte, tažný hák se může uvolnit.

Tažný hák se nachází v prohlubni pro náhradní kolo.
Tažný hák musí být vždy uložen ve vozidle.
Missing Image
Sejměte kryt a namontujte tažný hák.