Missing Image

Zpráva   Zpráva a popis  
A  
AM
B  
FM
C  
DAB
D  
CD
E  
USB
F   Stisknutím tohoto tlačítka přejdete dolů na další možnosti, např. na kartu SD nebo BT stereo.  
G   Tato tlačítka se mění v závislosti na aktivním režimu médií.  
H   Předvolby v paměti rádia a ovládací prvky disku CD.  

Poznámka:   Některé funkce nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Další informace získáte od autorizovaného prodejce.
Tyto možnosti lze ovládat pomocí dotykové obrazovky nebo hlasových příkazů.
Rádio AM/FM/DAB
Missing Image  Pro rádio AM/FM/DAB jsou dostupné následující ovládací prvky
Ovládací prvky

Údaj   Postup a popis  
AM
Chcete-li poslouchat rádio, dotkněte se některého tlačítka Chcete-li přepnout mezi předvolbami AM, FM a DAB, stiskněte tlačítko AM nebo FM nebo DAB.  
FM
DAB
Presets
Stanici uložíte stisknutím a podržením některé z pozic předvolby v paměti. Během ukládání stanice se zvuk krátce ztlumí. Po dokončení se zvuk obnoví.  
Scan
Stiskněte toto tlačítko, abyste přešli na následující dostupnou AM, FM nebo DAB rozhlasovou stanici. Když kontrolka na tlačítku svítí, znamená to, že je funkce zapnutá.  
Information
(jen DAB)   Když je stisknuto tlačítko informací, bude systém zobrazovat příslušné číslo bloku aktivní radiostanice DAB. Po druhém stisknutí tlačítka informací se opět zobrazí název radiostanice.  
Tune
Pro pouze AM a FM pásma stiskněte toto tlačítko, abyste ručně zadali číslo požadované stanice. Stiskněte Enter když jste hotovi.  
TA
Zapněte pro poslech dopravních informací.  
Browse
Viz seznam všech aktuálně dostupných rádiových stanic.  

Možnosti

Položka nabídky   Postup a popis  
Sound settings
Po stisknutí tlačítka můžete upravit následující nastavení:  
Bass
Midrange
Treble
Set balance and fade
DSP occupancy
EQ mode
Adaptive volume
Radio text
Umožňuje zobrazení informací vysílaných stanicemi FM.  
AST
Funkce AST (automatické uložení) umožňuje, aby systém automaticky uložil šest stanic s nejsilnějším signálem v aktuálním umístění.  
News announcement
Když je aktivní možnost oznamování zpráv, systém přeruší aktivní zdroj zvuku a přehraje příchozí zprávy, pokud aktuálně naladěná stanice (nebo naposledy naladěná stanice, pokud je aktivní jiné médium) podporuje přehrávání zpráv.  
Regional
Pokud je aktivní možnost regionálního nastavení, systém zůstane naladěn na regionální vysílání programu namísto přepnutí na jinou frekvenci s lepším příjmem.  
Alternate frequency
Pokud je aktivní možnost alternativní frekvence, systém přeladí na vysílání stejné stanice na jiné frekvenci s lepším příjmem.  
Service linking
Když je aktivní služba přeladění stanice, systém automaticky přepne z režimu DAB na pásmo FM, pokud bude vysílání DAB nedostupné.  

Poznámka:   U vozidla nemusí být dostupná všechna nastavení zvuku.
Hlasové příkazy ovládání autorádia
Missing Image 
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Příkaz hlasového ovládání  
Radio
Poté vyslovte některý z následujících či obdobných příkazů:  
FM
Vyslovte frekvenci nebo předvolbu.  
DAB
Vyslovte předvolbu.  
Radio off
Help

CD
Missing Image 
Přejděte na funkci stisknutím levého dolního rohu dotykové obrazovky a poté vyberte:

Položka nabídky  
CD

Vložte disk CD a poté vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Repeat
Stisknutím tohoto tlačítka zopakujete aktuálně přehrávanou skladbu, všechny skladby na disku, nebo funkci vypnete, pokud je zapnutá.  
Shuffle
Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladby nebo celá alba v náhodném pořadí nebo funkci vypnete, pokud je zapnutá.  
Scan
Po stisknutí tohoto tlačítka budou přehrány krátké ukázky všech dostupných skladeb.  
More info
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o disku.  
Browse
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete procházet všechny dostupné skladby na disku CD.  

Chcete-li upravit nastavení zvuku, vyberte:

Položka nabídky  
Options
Sound settings
Poté jeden z následujících příkazů:  
Bass
Midrange
Treble
Set balance and fade
DSP occupancy
EQ mode
Adaptive volume

Poznámka:   U vozidla nemusí být dostupná všechna nastavení zvuku.
Příkazy hlasového ovládání disku CD
Missing Image  Když posloucháte hudbu z disku CD, stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu. Po výzvě vyslovte některý z následujících příkazů.
Když neposloucháte hudbu z disku CD, stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění tónu řekněte:

Příkaz hlasového ovládání  
CD Player

Během poslechu disku CD lze vyslovit řadu příkazů. Následuje několik příkladů.

Příkaz hlasového ovládání  
Play
Pause
Next track
Previous track
Help

*Týká se to pouze souborů WMA a MP3.
Slot na karty SD a port USB
Slot na karty SD a port USB se nacházejí na multimediálním rozbočovači.   Viz   Multimediální rozbočovač
Karta SD
Poznámka:   Slot na karty SD je vybaven pružinou. Chcete-li SD kartu vytáhnout, zatlačte na kartu směrem dovnitř, karta se vysune. Nezkoušejte kartu vytáhnout ven; mohlo by dojít k jejímu poškození.
Poznámka:   Tento slot na karty je rovněž využíván navigačním systémem.   Viz   Navigace
Missing Image
Chcete-li přehrávat hudbu ze zařízení, stiskněte levý dolní roh dotykové obrazovky.
Missing Image
Logo SD je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
Port USB
Missing Image
Chcete-li přehrávat hudbu ze zařízení, stiskněte levý dolní roh dotykové obrazovky.
Tato funkce umožňuje připojení zařízení pro přehrávání médií, paměťových jednotek, jednotek flash nebo klíčenek USB, případně napájení zařízení, pokud tuto funkci podporují.
Přehrávání hudby ze zařízení
Poznámka:   Systém dokáže indexovat až 30 000 skladeb.
Missing Image 
Vložte zařízení a vyberte:

Zpráva   Postup a popis  
USB
Jakmile systém rozpozná zařízení USB nebo kartu SD, můžete vybrat následující možnosti:  
SD card
Repeat
Tato funkce znovu přehraje aktuálně přehrávanou skladbu nebo album.  
Shuffle
Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete hudbu z vybraného alba nebo složky v náhodném pořadí.  
Similar music
Tato funkce umožňuje vyhledání hudby, která je podobná aktuálně přehrávané hudbě.  
More info
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o disku, např. aktuální skladbu, jméno interpreta, album a žánr.  
Options
Po stisknutí tlačítka můžete prohlížet a upravit různá nastavení médií.  

Zvuk
Nastavení zvuku umožňují následující úpravy:

Zpráva   Postup a popis  
Bass
 
Midrange
 
Treble
 
Set balance and fade
 
DSP occupancy
 
EQ mode
 
Adaptive volume
 
Media Player Settings
Slouží k zobrazení dalších nastavení přehrávače médií.   Viz   Nastavení.   
Device information
Zobrazí informace o softwaru a firmwaru aktuálně připojeného multimediálního zařízení.  
Update media index
Indexuje zařízení při prvním připojení a poté při každé změně obsahu (např. přidání či odebrání skladeb) s cílem zajistit, aby byly k dispozici aktuální hlasové příkazy pro všechna média na zařízení.  

Poznámka:   U vozidla nemusí být dostupná všechna nastavení zvuku.
Procházet
Tato funkce slouží k zobrazení obsahu zařízení. Umožňuje vyhledávání podle kategorií, například podle žánru, interpreta nebo alba.
Chcete-li zobrazit informace o skladbě, např. název, interpreta, soubor, složku, album a žánr, stiskněte obrázek alba na obrazovce.
Můžete rovněž vybrat:

Zpráva   Postup a popis  
What’s playing?
Systém přehraje jméno interpreta a název skladby. To může být užitečné, pokud používáte hlasové příkazy. Zajistíte tak, že systém správně přehraje požadovanou skladbu.  

Příkazy hlasového ovládání zařízení USB a karty SD
Missing Image 
Systém hlasového ovládání umožňuje ovládat média pomocí hlasových příkazů. Například při poslechu hudby ze zařízení USB můžete změnit skladbu tak, že stisknete tlačítko hlasového ovládání a systém vás vyzve k zadání příkazů.
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Příkaz hlasového ovládání  
SD card
USB
K dispozici jsou např. následující příkazy:  
Browse
Next track
Pause
Play
Vyslovte název toho, co chcete přehrát, např. název kapely, skladby, alba nebo seznamu skladeb.  
Play Artist ___
*  
Play Song ___
*  
Play similar music
Help

* ___ je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název skupiny, jméno interpreta, název skladby atp. Například můžete říct „Přehrát interpreta The Beatles“ nebo „Přehrát skladbu Penny Lane“.
Podporované přehrávače, formáty a informace z metadat
Systém SYNC je kompatibilní téměř se všemi digitálními přehrávači médií včetně zařízení iPod a Zune™ a umožňuje přehrávání z přehrávačů médií a většiny paměťových zařízení USB. Systém podporuje např. formáty zvukových souborů MP3, WMA, WAV a AAC.
Dokáže rovněž zorganizovat indexovaná média ze zařízení podle značek metadat. Značky metadat jsou popisné softwarové identifikátory vložené v multimediálních souborech, které poskytují informace o příslušném souboru.
Pokud indexovaná média neobsahují žádné informace vložené v těchto metadatech, může systém SYNC nahradit prázdné značky metadat údajem „neznámé“.
Bluetooth Audio
Systém umožňuje přehrávání zvuku z mobilního telefonu vybaveného funkcí Bluetooth přes reproduktory ve vozidle.
Missing Image 
Přejděte na funkci stisknutím levého dolního rohu dotykové obrazovky a poté vyberte:

Zpráva  
BT audio

Hlasové příkazy ovládání přenosu zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth
Missing Image 
Systém hlasového ovládání umožňuje ovládat média pomocí jednoduchých hlasových příkazů. Chcete-li například změnit skladby, stiskněte tlačítko hlasového ovládání a postupujte podle výzev systému.