Svislý směr
Cíl zaměření světlometů
Missing Image
A8 stop (2,4 m).
BStřední výška světlometu od země.
C25 stop (7,6 m).
DVodorovná referenční čára.
Seřízení ve svislém směru
  1. Zaparkujte vozidlo do přibližné vzdálenosti 7,6 m před stěnou nebo rovnou svislou plochou.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
  1. Změřte výšku od země po střed světlometu.
Poznámka:   Na světlometu se mohou nacházet značky, které označují střed žárovky světlometu.
  1. Vyznačte na stěně nebo rovné svislé ploše vodorovnou referenční čáru o minimální délce 2,4 m.
  1. Zapněte tlumená světla a otevřete kapotu.
Missing Image
  1. V pravé části osvícené stěny je vidět neosvícenou oblast (přechod ze světlé oblasti na tmavou). Umístěte horní okraj této neosvícené oblasti 7,5 cm pod vodorovnou referenční čáru.
Missing Image
  1. Chcete-li provést seřízení ve svislém směru, pomocí vhodného nástroje otáčejte seřizovacím prvkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Poznámka:   Chcete-li si usnadnit práci, při seřizování jednoho světlometu druhý zakryjte.
  1. Zavřete kapotu a vypněte tlumená světla.
Seřízení ve vodorovném směru
Seřízení ve vodorovném směru by nemělo být potřeba, ale je k dispozici.
Missing Image
  1. Seřizovací prvek najdete na prodlužovací trubici připevněné k zadní straně sestavy světlometu.
  1. Chcete-li provést seřízení ve vodorovném směru, pomocí vhodného nástroje otáčejte seřizovacím prvkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Poznámka:   X: Směrem k přední části vozidla.