Výstraha bezklíčového systému
Pokud po zavření všech dveří opustíte vozidlo a odnesete si s sebou klíč s inteligentním přístupem, ačkoliv zapalování zůstalo v poloze ON, zazní dvakrát houkačka. Houkačka dvakrát zazní také tehdy, když opustíte vozidlo a pokusíte se ručně zamknout dveře a současně uvnitř ponecháte klíč s inteligentním přístupem. Pokud klíč s inteligentním přístupem zůstal ve vozidle, dveře se nezamknou.
Zvukové upozornění na zapnutá světla
Zazní, když vyjmete klíček ze zapalování a necháte zapnuté světlomety nebo parkovací svítilny.
Zvukové upozornění na zataženou parkovací brzdu
Zazní, když je parkovací brzda při rozjezdu vozidla zatažená. Pokud výstraha zní i po uvolnění parkovací brzdy, nechejte systém okamžitě zkontrolovat u vašeho autorizovaného prodejce.