Optimálního výkonu dosáhnete, pokud budete lišty stěrače vyměňovat alespoň jednou ročně.
Lepších výsledků stírání můžete dosáhnout očištěním stírátek stěračů a čelního skla.
Poloha pro servis
Poznámka:   Při přesunu ramene stěrače do servisní polohy jej nedržte za stírací lišty.
Missing Image
 Nastavte stěrače čelního skla do polohy pro servis, abyste mohli vyměnit jejich stírátka. Když vypnete zapalování, můžete ručně přemístit raménka stěračů do servisní polohy. Po zapnutí zapalování se stěrače čelního skla vrátí do výchozí polohy.
  1. Vypněte zapalování.
  1. Ručně posuňte raménka stěračů do servisní polohy.
Poznámka:   Když je zapnuté zapalování, nelze raménka stěračů přemístit do servisní polohy ručně.
Poznámka:   Servisní polohu stěračů můžete používat pro snazší přístup k stírátkám stěračů při jejich čištění od sněhu a ledu.
Poznámka:   Před zapnutím zapalování odstraňte z čelního skla veškerý sníh a led.
Výměna stírátek stěračů čelního skla
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
Missing Image
  1. Zvedněte raménko stěrače a poté stiskněte zajišťovací tlačítka stírátka stěrače směrem k sobě.
  1. Stírátko stěrače mírně vytočte.
  1. Demontujte stírátko stěrače.
  1. Instalaci proveďte obráceným postupem.