Missing Image
AOtáčkoměr (otáčky za minutu)
BInformační displej
CRychloměr (rychlost pohybu)
DUkazatel paliva
EUkazatel teploty chladicí kapaliny
Informační displej
Počitadlo kilometrů
Nachází se ve spodní části informačního displeje. Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.
Palubní počítač
Nastavení a vlastní úpravy vozidla
Palivoměr
Poznámka:   Když vozidlo jede nebo je ve svahu, může se zobrazená hodnota od skutečnosti mírně lišit.
Zapněte zapalování. Palivoměr přibližně ukazuje zbytkové množství paliva v nádrži. Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.
Po natankování by se měl ukazatel přesunout na písmeno F. Pokud ukazatel po natankování míří na písmeno E, měli byste vozidlo nechat co nejdříve zkontrolovat.
K určitým odchylkám bezprostředně po natankování však může docházet:
  • Po opuštění čerpací stanice může chvíli trvat, než ukazatel zamíří na písmeno F. Jedná se o běžný jev, který závisí na sklonu vozovky na čerpací stanici.
  • V nádrži je o trochu méně nebo více paliva, než kolik zobrazuje ukazatel. Jedná se o běžný jev, který závisí na sklonu vozovky na čerpací stanici.
  • Pokud tankovací pistole vypíná dříve, než je nádrž skutečně plná, zkuste použít jinou pistoli.
Upozornění na nízkou hladinu paliva
Upozornění na nízkou hladinu paliva se aktivuje, když vzdálenost do vyčerpání paliva poklesne na 80 km. Pokud tuto zprávu zavřete, při poklesu na 40 km, 20 km a  km se zobrazí další upozornění. Při použití klíče MyKey se upozornění zobrazí již v případě poklesu hodnoty na 120 km.
Odchylky:
Poznámka:   Varování před nízkou hladinou paliva nebo krátkou vzdáleností do vyčerpání paliva můžete obdržet při různých polohách ukazatele palivoměru, a to v závislosti na aktuální míře spotřeby paliva. Tato odchylka je normální.

Jízdní podmínky (aktuální spotřeba paliva)   Dojezdová vzdálenost   Hodnota na palivoměru  
Jízda na dálnici   80 km1/8 nádrže  
Náročnější provoz (jízda s přívěsem, časté stání)   80 km1/4 nádrže  

Ukazatel teploty chladicí kapaliny
POZOR   POZOR:  Nikdy nesundávejte víčko nádržky chladicí kapaliny, když motor běží nebo je horký.

Informuje o teplotě chladicí kapaliny motoru. Za běžné provozní teploty se bude ukazatel nacházet v běžném rozmezí. Pokud teplota chladicí kapaliny motoru vzroste nad běžné rozmezí, co nejdříve zastavte vozidlo bezpečným způsobem, vypněte motor a nechte jej vychladnout.