První spárování s mobilním telefonem
Před použitím funkcí systému SYNC pro mobilní telefon je nutné spárovat mobilní telefon s rozhraním Bluetooth se systémem SYNC. Poté budete moci mobilní telefon používat v režimu hands-free.
Stiskněte horní levý roh dotykové obrazovky:

Položka nabídky   Postup a popis  
Pair phone
 
Find SYNC
Sledujte pokyny na obrazovce.   Funkce Bluetooth musí být zapnuta a mobilní telefon musí být ve správném režimu. V případě potřeby použijte uživatelskou příručku k telefonu.   Vyberte možnost SYNC; na zařízení se zobrazí šestimístný kód PIN.   Pokus se na zařízení zobrazí výzva k zadání kódu PIN, znamená to, že zařízení nepodporuje funkci SSP (Secure Simple Pairing). Pro spárování je nutné zadat kód PIN zobrazený na dotykové obrazovce. Přeskočte další krok.   Po zobrazení výzvy na displeji mobilního telefonu zkontrolujte, zda se kód PIN poskytnutý systémem SYNC shoduje s kódem PIN zobrazeným na mobilním telefonu.   Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.   Systém SYNC může zobrazit více možností mobilních telefonů. Další informace o možnostech mobilního telefonu naleznete v příručce k telefonu nebo na místních webových stránkách společnosti Ford.