Všeobecné informace
Systém umožňuje řidiči ovládat vozidlo bez použití klíče a dálkového ovládání.
Pasivní zamykání a odemykání vyžaduje umístění platného pasivního klíče do jedné ze tří vnějších detekčních oblastí. Nachází se přibližně 1 m od klik předních dveří a od zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Pokud je pasivní klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí být systém funkční.
Odemykání vozidla
Poznámka:   Pokud bylo vozidlo uzamknuto déle než tři dny, přejde systém do úsporného režimu. Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím. Je-li vozidlo v tomto režimu odemknuto, reakční doba systému může být o něco delší než normálně. Úsporný režim ukončíte odemknutím vozidla.
Missing Image
S pasivním klíčem, který se nachází do 1 m od vozidla, se po dobu několika sekund dotkněte zamykacího snímače na vnější straně kliky dveří a potom zatáhněte za kliku dveří, abyste vozidlo odemkli. Nesmíte se však zároveň dotknout uzamykacího snímače ani tahat za kliku příliš rychle, neboť vozidlo může zůstat zamknuto. Při odemykání vozidla je nutná malá prodleva, aby vozidlo stihlo ověřit pasivní klíč.
Odemknutí pouze dveří řidiče
Systém lze naprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče. Viz  Remote Control . 
Je-li funkce odemykání přeprogramována tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče, dojde k následující situaci:
  • Pokud jako první otevřete dveře řidiče, zůstanou zbylé dveře zamknuté. Všechny ostatní dveře lze odemknout zevnitř vozidla stisknutím tlačítka odemykání. Ostatní dveře je možné odemknout také jednotlivě zatažením za vnitřní kliku na daných dveřích.
  • Pokud jako první otevřete dveře spolujezdce, odemknou se také všechny ostatní dveře.
Zamykání vozidla
Poznámka:   Pokud nestisknete snímač zamykání, vozidlo zůstane odemknuté.
Poznámka:   Při zamykání vozidla nedržte kliku.
Poznámka:   Povrch kliky udržujte čistý, aby systém fungoval správně.
Missing Image
S pasivním klíčem, který se nachází do 1 m od vozidla, se dotkněte po dobu cca jedné sekundy zamykacího snímače na vnější straně kliky, abyste vozidlo zamkli. Nesmíte se však zároveň dotknout uzamykacího snímače na zadní straně kliky, neboť vozidlo může zůstat zamknuto. Po uzamknutí můžete okamžitě zatáhnout za kliku dveří, čímž si ověříte, že zamknutí proběhlo a vozidlo se omylem neodemklo.
Jedním dotykem v místě snímače zamykání aktivujete centrální zamykání a alarm. Dvěma dotyky během tří sekund aktivujete v místě snímače zamykání dvojité zamykání a alarm.