Použití systému auto-start-stop (vozidla s manuální převodovkou)
Zastavení motoru
  1. Zastavte vozidlo.
  1. Zařaďte neutrál.
  1. Uvolněte pedál spojky a plynový pedál.
Opětovné nastartování motoru
Sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:   Maximálního využití systému dosáhnete tak, že při jakémkoliv zastavení na dobu delší než tři sekundy přesunete volicí páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový pedál.
Poznámka:   Systém start-stop se také dodává s funkcí opětovného nastartování. Pokud po zastavení motoru zcela sešlápnete pedál spojky, motor se automaticky znovu nastartuje.
Použití systému auto-start-stop (vozidla s automatickou převodovkou)
Zastavení motoru
  1. Zastavte vozidlo se zařazenou polohou pro jízdu vpřed (D).
  1. Uvolněte pedál plynu.
  1. Držte brzdový pedál sešlápnutý.
Poznámka:   Motor se vypne také v případě, že se volicí páka nachází v poloze neutrálu (N) nebo parkování (P) – bez ohledu na sešlápnutí brzdového pedálu.
Opětovné nastartování motoru
Uvolněte brzdový pedál nebo sešlápněte pedál akcelerátoru.