Systém vás upozorní, abyste se drželi ve svém jízdním pruhu, prostřednictvím systému řízení a zobrazení na přístrojovém panelu, pokud kamera zaznamená, že by mohlo dojít k neúmyslnému vyjetí z pruhu. Systém automaticky detekuje a sleduje značení jízdních pruhů pomocí kamery umístěné za vnitřním zpětným zrcátkem.
Zapínání a vypínání systému
Missing Image  Systém zapnete či vypnete stisknutím tlačítka na páčce volantu.
Nastavení systému
K dispozici je nabídka volitelných nastavení systému. Systém uloží poslední známou volbu u každého z těchto nastavení. Není nutné nastavení znovu seřizovat při každém zapnutí systému.
Mode: Toto nastavení umožňuje zvolit, která z funkcí systému bude aktivována.
Pouze Alert – Neúmyslné opuštění jízdního pruhu je signalizováno vibracemi volantu.
Pouze Aid – Když systém detekuje neúmyslné opuštění jízdního pruhu, aktivuje asistenci v podobě točivého momentu volantu směrem ke středu jízdního pruhu.
Alert + Aid – Poskytuje asistenci v podobě točivého momentu volantu směrem ke středu jízdního pruhu. Pokud vozidlo pokračuje v opouštění jízdního pruhu, aktivuje systém vibrace volantu.
Intensity: Toto nastavení ovlivňuje intenzitu vibrací volantu v režimech Alert a Alert + Aid. Na režim Aid nemá toto nastavení vliv.
 • Nízká
 • Normal
 • Vysoká
Displej systému
Missing Image
Když systém zapnete, zobrazí se na informačním displeji půdorys vozidla se značením jízdních pruhů. Když po zapnutí systému zvolíte režim asistence, zobrazí se společně se značením jízdních pruhů samostatná bílá ikona nebo u některých vozidel šipky.
Když systém vypnete, nebude se značení jízdních pruhů zobrazovat.
Když je systém zapnutý, bude se barva značení jízdních pruhů měnit jako signalizace stavu systému.
Šedá: Znamená, že systém momentálně nemůže poskytovat varování ani zásahy na uvedených stranách. Příčiny mohou být následující:
 • Rychlost vozidla je nižší, než je rychlost aktivace.
 • Je zapnuté směrové světlo.
 • Vozidlo provádí dynamický manévr.
 • Na silnici není vyznačeno nebo není patrné značení jízdních pruhů v zorném poli kamery.
 • Kamera je zakrytá nebo nemůže detekovat značení jízdních pruhů kvůli povětrnostním podmínkám (ostrý úhel slunce, stíny, sněžení, hustý déšť nebo mlha), stavu provozu (jízda za velkým vozidlem, které blokuje nebo stíní výhled na jízdní pruh) nebo stavu vozidla (nedostatečné osvětlení čelními světlomety).
Zelená: Znamená, že systém je k dispozici nebo je připraven poskytovat varování a zásahy na uvedených stranách.
Žlutá: Znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl asistenci či zásah pro udržení v jízdním pruhu.
Červená: Znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl varování pro udržení v jízdním pruhu.
Funkci systému lze kdykoli dočasně potlačit provedením následujících akcí:
 • Prudkým zabrzděním.
 • Rychlou akcelerací.
 • Použitím směrových světel.
 • Úhybným manévrem.