Elektrická parkovací brzda nahrazuje tradiční ruční brzdu. Ovládací spínač se nachází na středové konzole.
Poznámka:   Při zatažení elektrické parkovací brzdy se může za určitých okolností (například ve strmém svahu) stát, že elektrická parkovací brzda do tří až deseti minut opětovně použijte brzdy.
Poznámka:   Při zatažení a uvolnění elektrické parkovací brzdy se mohou ozývat různé zvuky. Jedná se o běžný jev a není důvodem k znepokojení.
Zatažení elektrické parkovací brzdy
Missing Image
Elektrickou parkovací brzdu zatáhněte za daný spínač.
Zatažení elektrické parkovací brzdy je potvrzeno blikáním výstražné kontrolky brzdové soustavy po dobu přibližně 2 sekund a poté jejím rozsvícením.
Uvolnění elektrické parkovací brzdy
Automatické uvolnění (uvolnění při rozjetí)
K automatickému uvolnění parkovací brzdy dojde za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:
  • Dveře řidiče jsou zavřeny.
  • Bezpečnostní pás řidiče je zapnutý.
  • Vozidlo se rozjíždí.
  • V systému parkovací brzdy nedošlo k žádné chybě.
Poznámka:   Pokud zůstane výstražná kontrolka brzdové soustavy svítit, znamená to, že nedošlo k automatickému uvolnění elektrické parkovací brzdy. V takovém případě je nutné ji uvolnit spínačem elektrické parkovací brzdy.
Poznámka:   Pokud je u vozidel s manuální převodovkou ve chvíli, kdy uvolníte spojkový pedál a sešlápnete plynový pedál, zařazen neutrál (N), uvolní se elektrická parkovací brzda automaticky.
Uvolnění elektrické parkovací brzdy je potvrzeno zhasnutím výstražné kontrolky brzdové soustavy.
Poznámka:   Uvolnění elektrické parkovací brzdy při rozjedu usnadňuje rozjíždění ve svahu. Parkovací brzda se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečnou sílu k tomu, aby se vozidlo rozjelo do kopce. K aktivaci funkce automatického uvolnění parkovací brzdy při rozjezdu do kopce je nutné sešlápnout plynový pedál rychle.