Přední snímače jsou aktivní, když se řadicí páka převodovky nachází v jakékoliv poloze kromě polohy parkování (P) a když se vozidlo pohybuje nízkou rychlostí.
Když se vozidlo blíží k objektu, zazní varovný tón. Když se vozidlo přibližuje k objektu, frekvence varovného tónu se zvyšuje. Varovný tón zní nepřetržitě, když je objekt ve vzdálenosti 30 cm nebo blíže od předního nárazníku.