Zadní snímače jsou aktivní pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R). Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost přerušovaného zvukového tónu se zvyšuje. Varovný tón zní nepřetržitě, pokud je vzdálenost od překážky menší než 30 cm. Pokud je detekována nepohybující se nebo ustupující překážka ve vzdálenosti větší než 30 cm od okrajů nárazníku, zvukový tón zazní pouze na dobu tří sekund. Když systém zaznamená přibližující se objekt, varování zazní znovu.