Systém sledování mrtvého úhlu (BLIS™) s upozorněním na křižující vozidla
Vypínání a zapínání systémů
Jeden či oba systémy můžete dočasně vypnout pomocí informačního displeje. Pokud systém sledování mrtvého úhlu vypnete, nebudou výstrahy k dispozici a na informačním displeji se zobrazí zpráva, že je systém vypnutý.
Poznámka:   Systém upozornění na vozidla blížící se z boku se vždy spustí automaticky při zapnutí zapalování. Systém sledování mrtvého úhlu však zůstane zapnutý nebo vypnutý podle posledního nastavení.
Při použití klíče MyKey nelze ani jeden systém vypnout.
Jeden nebo oba systémy můžete rovněž nechat vypnout trvale u autorizovaného prodejce. Po vypnutí lze systém opět nechat zapnout pouze u autorizovaného prodejce.
Kontrolky a zprávy systému
Missing Image
Systém sledování mrtvého úhlu a systém upozornění na vozidla blížící se z boku rozsvítí žlutou výstražnou kontrolku ve vnějším zrcátku na té straně, odkud se vozidlo blíží. Žlutá výstražná kontrolka bliká také v případech, kdy je aktivní směrové světlo a současně i výstraha systému sledování mrtvého úhlu.
Systém upozornění na vozidla přijíždějící z boku používá také řadu zvukových oznámení a na informačním displeji zobrazuje zprávu upozorňující na vozidlo přijíždějící zprava nebo zleva.