Účelem systému je udržovat odstup od vozidla jedoucího před vámi. Pokud před vámi nejede žádné jiné vozidlo, udrží systém nastavenou rychlost.
Missing Image
Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí systému
Stiskněte a uvolněte tlačítko adaptivního tempomatu CNCL/OFF.
Missing Image
Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrolka tempomatu, SET mil/h (km/h), indikace aktuálního nastavení odstupu a indikace pohotovostního režimu.
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem
  1. Jeďte požadovanou rychlostí.
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET- nebo RES+.
  1. Na informačním displeji se zobrazí zelená kontrolka, aktuální nastavení odstupu a požadované nastavení rychlosti.
  1. Uvolněte plynový pedál.
Missing Image
  1. Jakmile systém zjistí vozidlo jedoucí vpředu, zobrazí jej nad vodorovnými proužky.
Automatické zrušení
Systém nelze aktivovat při rychlosti nižší než 20 km/h. Pokud rychlost vozidla klesne pod tuto rychlost, zazní akustický výstražný signál a automatické brzdění je deaktivováno.