Používání aktivního parkovacího asistenta
Podélné parkování
Systém rozpoznává dostupná podélná parkovací místa a navede vozidlo do daného místa. Řidič ovládá plyn, řazení a brzdy. Systém jej při manévrování do podélného parkovacího místa navádí vizuálně a akusticky.
Missing Image  Jedním stisknutím tlačítka zahájíte vyhledávání parkovacího místa.
Poznámka:   Systém aktivního parkovacího asistenta můžete rovněž aktivovat, pokud jste částečně nebo zcela projeli kolem parkovacího místa. Stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta a systém vás informuje, zda jste právě projeli kolem vhodného parkovacího místa.
Za jízdy rychlostí nižší než 35 km/h systém snímá obě strany vozidla a vyhledává volné parkovací místo. Na informačním displeji se zobrazí zpráva a odpovídající grafický symbol poukazující na to, že systém vyhledává parkovací místo. Při hledání parkovacího místa na straně řidiče nebo spolujezdce zapněte páčkou levé nebo pravé směrové světlo.
Poznámka:   Pokud žádné směrové světlo není aktivováno, prohledává systém obě strany a současně nabízí řidiči parkovací místa dostupná na jedné straně.
Poznámka:   Ve výchozím nastavení se jedná o stranu spolujezdce (nejsou-li aktivována směrová světla).
Missing Image
Při hledání parkovacího místa jeďte podél ostatních zaparkovaných vozidel ve vzdálenosti přibližně 1 m.
Poznámka:   Pokud pojedete ve vzdálenosti nižší než ,5 m nebo vyšší než 1,5 m od ostatních zaparkovaných vozidel, systému se nemusí podařit rozpoznat volná parkovací místa.
Když systém rozpozná vhodné místo, zobrazí se na displeji zpráva a zazní akustický signál. Zastavte a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste jeli velmi pomalu, může být předtím, než bude systém připraven k parkování, nutné popojet ještě o krátkou vzdálenost směrem dopředu.
Poznámka:   Během manévrování musíte stále kontrolovat, zda se ve vybraném prostoru nenacházejí žádné překážky.
Poznámka:   Systém vždy nabízí poslední parkovací místo, které najde. Je-li tedy například za jízdy rozpoznáno více míst, nabídne vám systém poslední místo.
Poznámka:   Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než přibližně 35 km/h, zobrazí systém zprávu s výzvou, abyste zpomalili.
Kolmé parkování
Systém rozpoznává dostupná kolmá parkovací místa a navede vozidlo do daného místa. Řidič ovládá plyn, řazení a brzdy. Systém jej při manévrování do kolmého parkovacího místa navádí vizuálně a akusticky.
Missing Image  Dvojitým stisknutím tlačítka zahájíte vyhledávání parkovacího místa.
Za jízdy rychlostí nižší než 30 km/h systém snímá obě strany vozidla a vyhledává volné parkovací místo. Na informačním displeji se zobrazí zpráva a odpovídající grafický symbol poukazující na to, že systém vyhledává parkovací místo. Při hledání parkovacího místa na straně řidiče nebo spolujezdce zapněte páčkou levé nebo pravé směrové světlo.
Poznámka:   Pokud žádné směrové světlo není aktivováno, prohledává systém obě strany a současně nabízí řidiči parkovací místa dostupná na jedné straně.
Poznámka:   Ve výchozím nastavení se jedná o stranu spolujezdce (nejsou-li aktivována směrová světla).
Missing Image
Při hledání parkovacího místa jeďte kolem ostatních zaparkovaných vozidel ve vzdálenosti přibližně 1 m.
Poznámka:   Pokud pojedete ve vzdálenosti nižší než ,5 m nebo vyšší než 1,5 m od ostatních zaparkovaných vozidel, systému se nemusí podařit rozpoznat volná parkovací místa.
Když systém rozpozná vhodné místo, zobrazí se na displeji zpráva a zazní akustický signál. Zastavte a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste jeli velmi pomalu, může být předtím, než bude systém připraven k parkování, nutné popojet ještě o krátkou vzdálenost směrem dopředu.
Poznámka:   Během manévrování musíte stále kontrolovat, zda se ve vybraném prostoru nenacházejí žádné překážky.
Poznámka:   Systém vždy nabízí poslední parkovací místo, které najde. Je-li tedy například za jízdy rozpoznáno více míst, nabídne vám systém poslední místo.
Poznámka:   Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než přibližně 30 km/h, zobrazí systém zprávu s výzvou, abyste zpomalili.
Asistent pro výjezd z podélného parkovacího místa
Systém ovládá řízení při výjezdu vozidla z podélného parkovacího místa. Řidič ovládá plyn, řazení a brzdy. Systém jej při manévrování z podélného parkovacího místa navádí vizuálně a akusticky.
Poznámka:   Tento systém není určen k vyjíždění z kolmých parkovacích míst.
Missing Image  U vozidla stojícího na podélném parkovacím místě jednou stiskněte tlačítko.
Poznámka:   Pokud jste k podélnému zaparkování vozidla nepoužili aktivního parkovacího asistenta, jedním stisknutím tlačítka zvolíte podélné parkování. Asistenta pro výjezd z parkovacího místa je nutné zvolit na informačním displeji.
Systém zobrazí zprávu s výzvou k zapnutí směrového světla. Pomocí ukazatelů směru zvolte, na kterou stranu chcete s vozidlem vyjet z parkovacího místa. Systém bude zobrazovat pokyny pro pohyb vozidla vzad a vpřed v rámci parkovacího místa.
Poznámka:   Jestliže systém rozpozná předmět ve velmi těsné blízkosti k vašemu vozidlu, může se stát, že další pokračování v manévru nebude bezpečné a že budete vyzváni k tomu, abyste zastavili. Systém nemusí dát žádné další pokyny. Systém vám bude nadále pomáhat s řízením, ale o tom, zda je bezpečné v manévru pokračovat, musíte rozhodnout vy.
Missing Image
Jakmile vás systém navede tak, že vozidlo stojí v pozici, ze které můžete parkovací místo opustit jízdou vpřed, zobrazí se zpráva s výzvou, abyste převzali plnou kontrolu nad vozidlem. Převzetí kontroly většinou probíhá ještě ve chvíli, kdy vozidlo stojí na parkovacím místě.
Poznámka:   Pokud je vzdálenost před a za vaším vozidlem příliš malá, nemusí být funkce asistenta pro výjezd z podélného parkovacího místa k dispozici.
Poznámka:   Pokud rychlost vašeho vozidla překročí přibližně 9 km/h, pokud přerušíte manévr nebo pokud vypnete systém, bude nutné, abyste převzali úplnou kontrolu nad vozidlem.
Poznámka:   Před výjezdem do provozu máte zodpovědnost za kontrolu nad vozidlem a zajištění volné dráhy.