Nastavení výšky otevření zadních výklopných dveří
  1. Otevřete zadní výklopné dveře.
  1. Zastavte pohyb zadních výklopných dveří stisknutím ovládacího tlačítka na zadních výklopných dveřích, jakmile dosáhnou požadované výšky.
Poznámka:   Jakmile se zadní výklopné dveře přestanou pohybovat, můžete je rovněž přemístit do požadované výšky ručně.
  1. Podržte ovládací tlačítko na zadních výklopných dveřích, dokud neuslyšíte zvukový signál, který znamená, že programování je dokončeno.
Poznámka:   Ovládací tlačítko na zadních výklopných dveřích lze použít pouze k naprogramování výšky.
Poznámka:   Výšku nelze naprogramovat, pokud jsou zadní výklopné dveře příliš nízko.
 Nová výška otevřených zadních výklopných dveří bude vyvolána při otevření elektricky ovládaných zadních výklopných dveří. Chcete-li naprogramovanou výšku změnit, zopakujte výše popsaný postup. Po otevření můžete zadní výklopné dveře přemístit do jiné výšky ručně.
Poznámka:   Systém vyvolá novou naprogramovanou výšku, dokud ji nepřeprogramujete, a to i po odpojení akumulátoru.
Při ovládání elektricky ovládaných zadních výklopných dveří po naprogramování nižší výšky, než je úplné otevření, můžete zadní výklopné dveře zcela otevřít ručním zatlačením nahoru do maximální otevřené polohy.