Tato funkce slouží k automatickému vyvolání polohy sedadla řidiče, elektricky nastavitelných zrcátek a volitelného elektricky nastavitelného sloupku řízení z paměti. Ovládání paměťových funkcí se nachází ve dveřích řidiče.
Missing Image
Uložení nastavení
  1. Zapněte zapalování.
  2. Sedadlo, vnější zpětná zrcátka a sloupek řízení si nastavte do požadované polohy.
  3. Podržte požadované tlačítko předvolby, dokud nezazní zvukový signál.
Uložit si můžete až tři různá nastavení. Uložení lze provést kdykoliv.
Vyvolání nastavení
Stiskněte tlačítko předvolby, ke kterému jste si uložili požadované nastavení. Sedadlo, zrcátka a sloupek řízení se přesunou do uložené polohy.
Poznámka:   Nastavení lze z paměti vyvolat pouze za předpokladu, že je buď zapalování vypnuto, nebo zapnuto a volicí páka se nachází v poloze parkování (P) či neutrálu (N) (a vozidlo se nepohybuje).
Nastavení předvolené polohy můžete vyvolat z paměti také následujícími způsoby:
  • Stisknutím uvolňovacího tlačítka na vysílači vestavěném v hlavě klíče nebo na přívěsku bezklíčkového otevírání dveří, pokud je přiřazen k paměťové pozici.
Poznámka:   Stisknutím ovladače některého z prvků, jehož nastavení se ukládá do paměti (spínače elektricky nastavitelného sedadla nebo sloupku řízení), nebo kteréhokoliv paměťového tlačítka během vyvolávání nastavení z paměti proces zrušíte.