Missing Image
ALevá strana.Chcete-li otevřít uzávěr palivové nádrže, zatlačte na prostřední část zadní hrany uzávěru palivové nádrže a poté uzávěr uvolněte.
BPravá stranaChcete-li otevřít uzávěr palivové nádrže, zatlačte na prostřední část zadní hrany uzávěru palivové nádrže a poté uzávěr uvolněte.
CLevá strana.Uzávěr palivové nádrže otevřete přitažením jeho zadní strany.
DPravá stranaUzávěr palivové nádrže otevřete přitažením jeho zadní strany.
  1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
Missing Image
Poznámka:   Po zasunutí palivové pistole správné velikosti se otevře pružinou držená záklopka.
  1. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek na trysce (A).Nechte ji spočinout na krytu otvoru plnicí trubky palivové nádrže.
Missing Image
  1. Během doplňování paliva držte trysku plnicí pistole v poloze B.Podržením pistole v poloze A by mohlo dojít k ovlivnění průtoku paliva a vypnutí tankovací pistole ještě před úplným naplněním nádrže.
Missing Image
  1. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.
Missing Image
  1. Po dotankování mírně nadzvedněte trysku plnicí pistole a poté ji pomalu vyjměte.
  1. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.