Vypnutí systému
Při vypnutí či zapnutí systému se na informačním displeji objeví varovné hlášení stavu systému.
Systém můžete vypnout pomocí ovládacích prvků na informačním displeji nebo pomocí spínače.
Použití ovládacích prvků na informačním displeji
Funkci můžete vypnout nebo zapnout na informačním displeji.
Použití spínače
Systém regulace prokluzu můžete vypnout nebo zapnout pomocí příslušného spínače na přístrojové desce.
Když systém regulace prokluzu vypnete, spínač se rozsvítí.