Systém automaticky monitoruje styl jízdy pomocí různých vstupů, včetně snímače přední kamery.
Pokud systém zjistí, že vaše pozornost při řízení klesla pod určitou míru, upozorní vás zvukovým signálem a zprávou na informačním displeji.
Využití systému sledování pozornosti řidiče
Zapínání a vypínání systému
Systém můžete zapnout a vypnout přes informační displej. Když je systém aktivní, monitoruje míru pozornosti na základě stylu jízdy vzhledem ke značení pruhů a dalších faktorů.
Výstrahy systému
Poznámka:   Systém neposkytuje varování do rychlosti přibližně 64 km/h.
Varovný systém funguje ve dvou fázích. Nejdříve vás systém krátce upozorní, že si máte odpočinout. Tato zpráva se zobrazí jen na krátkou dobu. Pokud systém detekuje další pokles pozornosti při řízení, může na informačním displeji zobrazit další varování na delší dobu. Stisknutím tlačítka OK na volantu varování zrušíte
Displej systému
Když je systém aktivní, je spuštěn automaticky na pozadí a aktivuje varování podle potřeby.