Missing Image
Přední kamera se nachází v mřížce chladiče.
Přední kamera zachycuje oblast před vozidlem.
Poznámka:   Obraz zobrazený na obrazovce se může lišit v závislosti na orientaci vozidla a stavu vozovky.
Použití 180stupňového kamerového systému
180stupňový kamerový systém se skládá z předních a zadních kamer. Systém:
  • Zobrazuje situaci přímo před a za vozidlem.
  • Zobrazuje situaci v okolí vozidla, aby bylo možné spatřit automobily přijíždějící z boku.
  • Usnadňuje provádění parkovacích manévrů.
Missing Image  Tlačítko kamerového systému se nachází na audio jednotce. Jeho stisknutím můžete přepínat mezi různými zobrazeními.
Pohledy kamery
Stisknutím tlačítka kamery můžete přepínat mezi různými pohledy.
  • Běžný pohled dopředu:Obraz toho, co se nachází přímo před vaším vozidlem. Aktivovat jej lze, když se volicí páka nachází v poloze neutrál (N) nebo jízdy vpřed (D).
  • Rozšířený pohled dopředu:Rozšířený 180° obraz toho, co se nachází přímo před vaším vozidlem. Aktivovat jej lze, když se volicí páka nachází v poloze neutrál (N) nebo jízdy vpřed (D).