Adaptivní řízení
Lze nastavit, které z režimů se mají aktivovat, jakmile volicí páku přesunete do polohy jízdy vpřed (D) nebo sportovní jízdy (S). Nastavení zůstane platné až do doby, než jej v hlavní nabídce informačního displeje změníte.
Režimy:
  • Normální – Výchozí nastavení z výroby.
  • Sportovní – K otáčení volantem je zapotřebí vyvinout o něco více síly a řízení větší měrou reaguje na povrch vozovky.