K ovládání oken ve chvíli, kdy je vypnuté zapalování, můžete použít dálkové ovládání.
Otevření oken
Okna můžete otevřít pouze po krátkou dobu po odemčení vozidla dálkovým ovládáním. Po odemčení vozidla podržte tlačítko odemykání na dálkovém ovládání a otevřete tak okna. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.
Zavření oken
Okna zavřete podržením tlačítka zamykání na dálkovém ovládání. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.