Při nabíjení zařízení neumisťujte do blízkosti oblasti nabíjení žádné kovové předměty, jako jsou například dálková ovládání, mince nebo klíče. Kovové předměty by se mohly zahřát a snížit výkon nabíjení.
Missing Image  Oblast nabíjení se nachází pod klimatizací.
Missing Image
Nabíjení zahajte umístěním zařízení na znázorněnou plochu nabíjecí stranou dolů. Nabíjení se ukončí, jakmile bude zařízení plně nabito.
Poznámka:   Umístěním zařízení mimo znázorněnou plochu se proces nabíjení naruší.
Poznámka:   Doba a teplota nabíjení závisí na použitém zařízení. Pokud zařízení dosáhne vysoké teploty, systém nabíjení ukončí.