Přesunutí volicí páky z polohy parkování (P) s vypnutým motorem v případě nouze
V případě nouze můžete k přesunutí volicí páky z polohy parkování (P) s vypnutým motorem použít režim ponechání neutrálu.
Poznámka:   Tento postup ovšem nefunguje s vybitým akumulátorem.
Vozidlo netahejte v režimu ponechání neutrálu.
 1. Zapněte zapalování, aniž byste přitom měli sešlápnut brzdový pedál.
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.Držte brzdový pedál plně sešlápnutý.
 1. Plně sešlápněte plynový pedál a držte jej sešlápnutý. Držte plynový pedál plně sešlápnutý.
 1. Volicí páku přesuňte z polohy parkování (P) do polohy neutrálu (N).
 1. Stiskněte tlačítko ručního řazení (M).
 1. Pokuste se nastartovat motor.
Poznámka:   Pokud v této chvíli dojde ke spuštění motoru, nesešlápli jste plynový pedál až na podlahu. Vypněte motor a zahajte postup znovu.
Poznámka:   Na informačním displeji se zobrazí zpráva potvrzující skutečnost, že byl aktivován režim ponechání neutrálu.
 1. Uvolněte plynový a brzdový pedál.
 1. Vypněte zapalování.
Pokud je akumulátor vybitý, převodovka se vrátí do režimu parkování (P).
Automatický návrat do režimu parkování (P)
Poznámka:   Tato funkce nefunguje, pokud se vozidlo nachází v režimu ponechání neutrálu.
Převodovka se vrátí do režimu parkování (P), pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
 • Zapnete zapalování.
 • S rozepnutým bezpečnostním pásem otevřete dveře řidiče.
 • Jsou otevřeny dveře řidiče a vy si rozepnete bezpečnostní pás.